Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

Kemi

·

Årskurs:

7

Kemiska reaktioner vt-22 År 7

Margarethaskolan, Grundskolor · Senast uppdaterad: 9 mars 2022

Inom kemin studerar vi vilka egenskaper olika ämnen har och hur de kan förändras. Vart tar stearinet vägen när ett ljus brinner? Vilka kemiska reaktioner sker i fyrverkerier? Vilka effekter har stearinljus och fyrverkerier på vår miljö?

I kursens handlar det om att få kunskaper i ämnet och vi kommer att ha ett lite kapitelprov under v14

Mål - Kemiska reaktioner

 • Kunna ge vardagliga exempel på hur ämnen omvandlas
 • Förstå skillnaden mellan en fysikalisk omvandling och en kemisk reaktion 
 • Kunna ge exempel på reaktioner med syre
 • Veta att vid reaktioner med syre bildas oxider
 • Förstå varför förbränning av kol ibland ger koldioxid och ibland kolmonoxid
 • Veta varför koloxid är en giftig gas
 • Veta att när väte brinner bildas vatten
 • Kunna beskriva reagens på syre, koldioxid, vätgas 
 • Kunna rangordna gaserna syre, koldioxid, helium och väte efter hur tunga de är
 • Förstå att rost bildas genom en kemisk reaktion och hur rost kan förhindras
 • Förstå varför ämnen reagerar snabbare med syre i ren syrgas eller om de finfördelas
 • Kunna varför föremål av aluminium inte förstörs av luft
 • Kunna berätta om ren koppar och olika föreningar med koppar och syre 

Läroplanskopplingar

Fotosyntes och förbränning samt energiomvandlingar i dessa reaktioner.

Människans användning av energi- och naturresurser lokalt och globalt samt vad det innebär för en hållbar utveckling.

Olika faktorer som gör att material, till exempel järn och plast, bryts ner och hur nedbrytning kan förhindras.

Systematiska undersökningar och hur simuleringar kan användas som stöd vid modellering. Formulering av enkla frågeställningar, planering, utförande och utvärdering.

Dokumentation av undersökningar med tabeller, diagram, bilder och skriftliga rapporter, såväl med som utan digitala verktyg.

Matriser i planeringen

Innehåller inga matriser

Uppgifter
Planering kapitel 5 Kemiska reaktioner v9-14

Hjälp och support

Academy

FAQ

Ge oss feedback