Skolbanken Logo
Skolbanken

Alla åldrar

Veckoplanering vecka 10

243331 Förskolan Torpgläntan 8, Stockholm Skärholmen · Senast uppdaterad: 10 mars 2022

Skärholmens verksamhetsidé: Skärholmens förskolor vill vi vara nyfikna på varandra och vår omvärld. I mötet med barnen vill vi vara engagerade, kunniga och medvetna. Barn ska både enskilt och i grupp få möta en verksamhet som utgår från grundläggande demokratiska värderingar. Vi vet att barn som känner trygghet vågar vara nyfikna på sin omvärld och får genom det möjlighet att nå sin fulla potential.

Planering - Vart ska vi? Hur gör vi? 
Vad ska vi göra?

Högläsning i små grupper. Vi arbetar vidare med boken " Alla får åka med" genom att läsa och berätta med hjälp av konkret material. Vi ställer öppna frågor till barnen.

Vattenlek och utforskande av vatten. Vi ställer i ordning en balja med vatten och olika föremål och vattenleksaker som muggar, hinkar, koppar, båtar, ankor, skålar mm. 

Syfte? Varför ska vi göra det?

 Ge möjlighet till barnen att leka och utforska vatten på ett roligt sätt. Utmana barnen språkligt genom lek och kommunikation.

Starka barnens språk samt utveckla nya ord och begrepp.
Vilka mål ska vi arbeta mot? 

Språk, kommunikation och samspel , lust att leka och lära.

Lek och berättande kopplat till litteracitet.

Naturvetenskap.

Hur ska vi göra det? (genomförandet) Arbetssätt? Plats, material?

Vi delar oss i mindre grupper inne på avdelningen. Läsmiljö och tvättrum.

Dokumentation - vad ska vi dokumentera? Bestäm fokus för dokumentationen under planeringen. 

Vi dokumenterar ord som barnen använder vid lek, utforskande och berättande.

 

 

 

 

 


Läroplanskopplingar

Innehåller inga läroplanspunkter

Matriser i planeringen

Innehåller inga matriser

Uppgifter

Innehåller inga uppgifter