Skolbanken Logo
Skolbanken

Åldrar:

1 - 3

Plantering - från frö till planta

Lundens förskola, Borås Förskola · Senast uppdaterad: 10 mars 2022

Vi har nu kommit in i våren och i naturen börjar växterna vakna. Vi vill ge barnen erfarenheter och väcka nyfikenhet för det som händer i naturen och ge dem upplevelser av processen frö till planta.

Nuläge 

Barnen i gruppen är mellan 1-2 år.

Vi vill ge barnen möjlighet att få uppleva med hjälp av hela kroppen och få känna, lukta, titta, lyssna och smaka när så är möjligt för att ge dem erfarenheter och positiva upplevelser av naturliga fenomen i vår närmiljö.

Mål

Barnen ska få:

 • prova på att så frön med olika storlek och utseende.
 • erfarenheter och sinnesupplevelser av vad som krävs för att ett frö ska gro och en planta att växa och utvecklas.
 • följa processen från frö till planta och vara delaktiga i skötseln av dem.
 • skörda och smaka de ätbara plantorna.

 Syfte 

Vi vill:

 • väcka nyfikenhet och intresse för naturen.
 • ge barnen sinnesupplevelser av frön, jord, vatten och den blivande plantans växtkraft.
 • ge barnen erfarenheter av vad som krävs för att ett frö ska gro och en planta att växa och utvecklas.

Genomförande

 • Under våren sår vi olika sorters frön och följer processen från grodd till plantornas växande.
 • Vi sår frön till ätbara växter som exempelvis ärtskott, majs, potatis och blommor.
 • Vi planterar ut växterna i vår utemiljö när vädret tillåter.
 • Varje barn ska få möjlighet att vara delaktiga efter egen förmåga och intresse och vi pedagoger är medforskare i processen. Det innebär att barnen ska få uppleva med hjälp av hela kroppen och få känna, lukta, titta, lyssna och smaka när så är möjligt för att ge dem erfarenheter och positiva upplevelser av naturliga fenomen i vår närmiljö.
 • Vi samtalar om processen med barnen och följer planteringarnas tillväxt.
 • Vi använder oss av ett medforskande arbetssätt och tar utgångspunkt i barnens intressen och upptäckter. Därifrån utmanar och utvecklar vi projektet.

 

Dokumentation 

Vi dokumenterar med hjälp av foto, film, barnens verk och med anteckningar.

 

 

 

 

 

 

 


Läroplanskopplingar

förmåga att använda och förstå begrepp, se samband och upptäcka nya sätt att förstå sin omvärld,

förståelse för samband i naturen och för naturens olika kretslopp samt för hur människor, natur och samhälle påverkar varandra,

förståelse för naturvetenskap, kunskaper om växter och djur samt enkla kemiska processer och fysikaliska fenomen,

förmåga att utforska, beskriva med olika uttrycksformer, ställa frågor om och samtala om naturvetenskap och teknik,

Matriser i planeringen

Innehåller inga matriser

Uppgifter

Innehåller inga uppgifter

Varför Skolbanken?

Alla delar med alla

Planeringar i Unikum

Vem driver Skolbanken och varför?

Vem äger materialet?

Hjälp och support

Academy

FAQ

Ge oss feedback