Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

Engelska

·

Årskurs:

4 - 6

English speaking countries

Nybohovsskolan, Stockholm Grundskolor · Senast uppdaterad: 10 mars 2022

Under några veckor ska vi arbeta med att skriva texter om engelskspråkiga länder.

Pedagogisk planering åk 4-6

 

Ämne: Engelska
Arbetsområde: World wide english
Tidsperiod: vecka 10-14

 

Syfte: 

Att eleverna ska få en bra grund i det engelska språket. Eleverna ska utveckla en förståelse av olika livsvillkor och ges en inblick i kulturella och sociala förhållanden i områden där engelska används.

Eleverna ska utveckla sin förmåga att:

 

 • förstå och tolka innehållet i talad engelska
 • använda språkliga strategier för att förstå
 • reflektera över livsvillkor, samhällsfrågor och kulturella företeelser i olika sammanhang och delar av världen där engelska används. 

Mål:

 • Lära dig om länder och kulturer där engelska språket används
 • Träna på och använda olika språkliga strategier för att formulera dig skriftligt
 • Reflektera över olika platser att leva på där man pratar engelska
 • Träna på strategier för att förbättra din text och din presentation på engelska.

Metod:

Leta rätt på information om olika länder där engelska används.

Skriv en presentation av landet

Bearbeta texten och utveckla ditt skrivande

 

Språk- och kunskapsutvecklande arbetssätt:

 • Muntliga och skriftliga instruktioner och beskrivningar.
 • Bildstöd
 • Samtal, dialoger och intervjuer
 • Språkliga mål som uttal, intonation, grammatiska strukturer och stavning samt fasta språkliga uttryck i det språk som eleverna möter.

 

Formativ undervisning (Återkoppling under arbetets gång): 

 

Feedback av kamrat i form av two stars and a wish 

 

 

Delaktighet/inflytande:

 

Eleverna får vara delaktiga i val av redovisningsform 

 

Utvärdering efter arbetsområdet:

 


Läroplanskopplingar

Innehåller inga läroplanspunkter

Matriser i planeringen

Innehåller inga matriser

Uppgifter

Innehåller inga uppgifter