Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

Svenska, Teknik, SO (år 1-3), Svenska som andraspråk

·

Årskurs:

3

Big Bang till Forntiden

Nygårdskolan, Borlänge · Senast uppdaterad: 10 mars 2022

Nu ska du få lära dig hur du avläser en tidslinje. Du kommer att få lära dig ord och begrepp som hjälper dig att att berätta om utvecklingen från Big Bang till Forntiden. Vi jobbar med områden från vecka 8 till 13.

Vad ska vi arbeta med?

Du ska nu få lära dig hur du skapar en tidslinje samt hur du avläser en tidslinje. Du kommer att få lära dig ord och begrepp som hjälper dig att att berätta om jordens uppkomst och människans utveckling från Big Bang till Forntid. Några av de ord och begrepp som du kommer få lära dig är tidslinje, urtid, forntid, järnålder, stenålder, bronsålder, Homo Sampiens, Neanderthalare, arkeolog, kupade handen och Cro Magnon-människor.

Hur ska vi arbeta?

 • Läsa och samtala om faktatexter.
 • Skriva egna faktatexter utifrån film och text.
 • Se film och samtala om det sedda.
 • Vi ska tillsammans skapa en tidslinje.
 • Du ska få tillverka din egen tidslinje.
 • Vi samlar materialet i en liten bok.
 • Tillverka den kupade handen i lera.

Bedömning

 • Jag ska kunna förklara vad en tidslinje är och vad de olika tidsbegreppen dåtid, nutid och framtid betyder samt kunna använda mig av dem när jag berättar om människans uppkomst.
 • Jag ska kunna namnge och placera de olika tidsepokerna, Stenåldern, Bronsåldern och Järnåldern på en tidslinje.
 • Jag ska kunna samtala om människans uppkomst.
 • Jag ska kunna beskriva den kupade handens historiska utveckling.

Läroplanskopplingar

analysera drivkrafter bakom teknikutveckling och hur tekniken har förändrats över tid.

kritiskt granska, tolka och värdera källor som grund för att skapa historisk kunskap,

använda en historisk referensram som innefattar olika tolkningar av tidsperioder, händelser, gestalter, kulturmöten och utvecklingslinjer,

Matriser i planeringen
Från Big Bang till Forntiden
Uppgifter

Innehåller inga uppgifter

Hjälp och support

Academy

FAQ

Ge oss feedback