Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

Teknik

·

Årskurs:

4 - 6

TK Enkla mekanismer och transport

Vallhallaskolan F-9, Oskarshamn · Senast uppdaterad: 23 mars 2022

Vi arbetar med de enkla mekanismerna; hävstång, kil, skruv, lutande plan, hjul, block & talja. Vi lär oss också om transporter med fokus på bil, båt & tåg samt hur de har förändrats över tid.

Syfte

Undervisningens syfte är att du som elev ska lära dig:

 • om de sex enkla mekanismerna
 • om historia och hur cykelns delar samverkar
 • om olika transportsystem
 • att bygga en händelsebana

Metod/Arbetssätt

Hur undervisningen kommer att gå till

 • Läsa text i läromedelsböcker och på internet
 • Titta på filmer
 • Samtala tillsammans kring det vi läst och sett
 • Svara på frågor kring det vi läst och sett i Classroom och på arbetsblad
 • Arbeta med konstruktionsarbeten
 • Skapa skisser till våra konstruktioner

Bedömning

Dessa förmågor kommer att bedömas

 • förklara, beskriva och använda begrepp
 • samtala och resonera med stöd av dina kunskaper
 • skapa skisser och tekniska rapporter till utfört konstruktionsarbete
 • utföra konstruktionsarbeten

Du visar dina förmågor genom att

 • arbeta aktivt under lektionerna, både muntligt och skriftligt
 • delta aktivt under de pass där vi jobbar praktiskt med konstruktionsarbeten
 • skapa skisser och tekniska rapporter till ditt konstruktionsarbete
 • göra det avslutande provet

Läroplanskopplingar

identifiera problem och behov som kan lösas med teknik och utarbeta förslag till lösningar,

använda teknikområdets begrepp och uttrycksformer,

analysera drivkrafter bakom teknikutveckling och hur tekniken har förändrats över tid.

Vardagliga föremål som består av rörliga delar och hur de rörliga delarna är sammanfogade med hjälp av olika mekanismer för att överföra och förstärka krafter.

Hur olika komponenter samverkar i enkla tekniska system, till exempel i ficklampor.

Ord och begrepp för att benämna och samtala om tekniska lösningar.

Teknikutvecklingsarbetets olika faser: identifiering av behov, undersökning, förslag till lösningar, konstruktion och utprövning.

Egna konstruktioner med tillämpningar av hållfasta och stabila strukturer, mekanismer och elektriska kopplingar, i form av fysiska och digitala modeller.

Dokumentation i form av skisser med förklarande ord och begrepp, symboler och måttangivelser samt fysiska och digitala modeller.

Hur tekniska system i hemmet och samhället förändrats över tid och några orsaker till detta.

Konsekvenser av teknikval, till exempel för- och nackdelar med olika tekniska lösningar.

Hur teknik ingår i och förändrar förutsättningar för olika yrken och inom alla samhällsområden.

Eleven kan beskriva och ge exempel på enkla tekniska lösningar i vardagen och några ingående delar som samverkar för att uppnå ändamålsenlighet och funktion.

Eleven kan genomföra mycket enkla teknikutvecklings- och konstruktionsarbeten genom att pröva möjliga idéer till lösningar samt utforma enkla fysiska eller digitala modeller.

Under arbetsprocessen bidrar eleven till att formulera och välja handlingsalternativ som leder framåt.

Eleven gör enkla dokumentationer av arbetet med skisser, modeller eller texter där intentionen i arbetet till viss del är synliggjord.

Eleven kan föra enkla och till viss del underbyggda resonemang dels kring hur några föremål eller tekniska system i samhället har förändrats över tid och dels kring tekniska lösningars fördelar och nackdelar för individ, samhälle och miljö.

Matriser i planeringen

Innehåller inga matriser

Uppgifter

Innehåller inga uppgifter

Hjälp och support

Academy

FAQ

Ge oss feedback