Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

Biologi, Fysik

·

Årskurs:

7 - 9

Öra och ljud/ Öga och ljus

Tråsättraskolan, Österåker · Senast uppdaterad: 10 mars 2022

Under det här arbetsområdet ska du få lära dig att förstå hur ljus och ljud uppkommer och rör sig framåt. Även örats och ögats funktion kommer ingå. Du kommer få laborera med hjälp av laser och även göra bullerundersökningar i olika miljöer. Vi ska arbeta med att resonera i flera led, ta ställning och fortsätta arbetet med källkritik. Området omfattar både fysik och biologi.

Du ska få kunskap om hur man med fysikens begrepp förklarar ljud och ljus. Viktig kunskap från det här avsnittet blir också att förstå riskerna med att utsätta sig för vissa former av ljus och ljud som kan vara skadligt för oss människor.

Fysikplanering Öra, öga, Ljud och ljus åk 8

VT-22 v.11-16

Läromedel Spektrum Fysik: Ljud s.74-97 och ljus s.130-165

Läromedel Spektrum Biologi: Öra s. 293-295 och Öga: s. 289-292

Vecka

 

Avsnitt

Filmer / Länkar

v.11

Källkritik - återkoppling           


Våra öron och vad är ljud?

Biologiboken: s.293-295

Fysikboken: s.71-81

https://sliplay.se/member/play/products/944443-ljud

v.12

Ljud på gott och ont            


Laboration - mäta bullernivåer vid olika miljöer           


Söka information      Resonera i två led

Fysikboken: s.87-93

 

 

 

 

 

 

Uppgift att arbeta med på lektion

App till laboration

https://www.av.se/halsa-och-sakerhet/buller/mata-ljud-och-buller/mat-buller-med-din-mobiltelefon/?hl=ljudniv%C3%A5m%C3%A4tare v.13

Våra ögonLjus och färg

Biologiboken: s.289-292Fysikboken: s.149-155

Ljus och skugga: https://www.youtube.com/watch?v=ekfzkuW9TC8&t=129s 

Färger 1: https://www.youtube.com/watch?v=VJTAYRNRuno&t=188s Färger del 2: https://www.youtube.com/watch?v=of1cv8dKvaQ 

v.14

Ljusets brytning och optiska instrument
Inlämning och rapportskrivning av bullerlaboration

Fysikboken: s. 138-148

Ljus och brytning: https://www.youtube.com/watch?v=h3dd7j-WrKg&t=34s


Ljusets brytning del 2: https://www.youtube.com/watch?v=id1o1vZqLts&t=1s 


Hur fungerar linser: https://www.youtube.com/watch?v=F_vBQlBX45Y&t=1s 

v. 15

Påsklov

   

v. 16

Ljusets reflektion och utbredning samt fiberoptik                      

Bedömningsuppgift

Fysikboken: s. 132-137Resonera och ta ställning

Synen https://www.youtube.com/watch?v=24B05jUyB3w 

 

Ögat: https://www.youtube.com/watch?v=24B05jUyB3w&t=64s 

 

 

Ljus och ljud

 

Vad ska du lära dig under det här momentet:

Hur ljud uppstår, breder ut sig och kan registreras på olika sätt. Ljudets egenskaper och ljudmiljöns påverkan på hälsan.

Ljusets utbredning, reflektion och brytning i vardagliga sammanhang. Förklaringsmodeller för hur ögat uppfattar färg.

Dokumentation av undersökningar med tabeller, diagram, bilder och skriftliga rapporter, såväl med som utan digitala verktyg.

Våra ögon och öron och deras uppbyggnad, funktion och samverkan.

Hur ska du uppvisa dina kunskaper:

Du ska genomföra en laboration kring bullerundersökning som ska lämnas in för bedömning.

Du ska genomföra en bedömningsuppgift i form av att resonera och ta ställning inom ljud och ljus.

 


Läroplanskopplingar

Innehåller inga läroplanspunkter

Matriser i planeringen
Kunskapskrav fysik 7-9 ljud och ljus
Kunskapskrav biologi 7-9, öga och öron
Uppgifter

Innehåller inga uppgifter