Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

Engelska

·

Årskurs:

9

Delmoment 7: ENG Modul 7B - NP Prep. (IMA12V)

Campus Backa, Katrineholm · Senast uppdaterad: 8 april 2022

This module aims at you getting better at the basics, reading, listening, writing, and talking. Soon there are the national tests and I want you to be ready.

MEET-LÄNK: https://meet.google.com/raf-qbtr-euf

Målen för modulen är:

  • Målet med denna modul är att förbereda dig som elev inför nationella provet i engelska.

Innehåll:

  • Strategier för att läsa längre texter, skrivprocessen (inledning, avslutning), och strategier för hörövningar.
  • Användning av gamla nationella prov.

Grammar:

  • Sambandsuttryck och-ord
  • Hjälpverb (will, must, shall, may, should)
  • Repetition, det vi hinner (Relativa pronomen, preteritum, ing-form, possessiva pronomen, objektspronomen, räknebara/oräknebara substantiv much/many, Konditionalis 1 och 2 , Pronomen, forts., reflexiva, Perfekt (lektion 15 min), Pluskvamperfekt

Övrigt: 

- Så förbereder du dig för nationalla proven.

- Anteckningsteknik, referatteknik

Veckoplanering:

Week

Monday

Wednesday

Thursday

Thursday

Info. / Homework

11

Listening

Remember the listening strategies?

Look at an old test.

Studiedag

 

Listening exercises. Part 2

 

Listening + frågor

Newsreel

 

12

Reading strategies + discuss

Look at old tests - which strategy to use?

Practice different types of texts.

New kind of text.

OBS! Några har NP Svenska.

Continue + questions and discussions

OBS! Några har NP Svenska.

 

13

Continue reading - gap text

Do the reading tests you missed last time. (December)

"The competition"

Writing - how to start and what to think about.

What is a linking/connection word? + exercise

Linking words 

Continue

Plan a story. Today we use paper.

 

 

14

Continue

Continue

Repetition with old English test - listening

Old NP - reading

 

 

16

EASTER HOLIDAY

Old NP - reading

Speaking - strategies and discussion

Practice speaking

 

 

 

Veckomålen:

Vecka 11 - Att lyssna

 

Veckomål

 

Eleven kan välja sig av någon strategi för hörövningar.

 

resurser:

 

- Hörövningar och strategier för hörövningar.

 

___________________________________________________________________

 

Vecka 12 - Att läsa

 

Veckomål:

 

 Eleven kan använda sig av någon lässtrategi.

 

resurser:

 

- Läsförståelsestrategier.

 

- Göra läsförståelseövningar och träna på lässtrategi.

- Öva på att läsa och förstå instruktioner på test.

- Studi-film: Reading strategy: Summarise. Lässtrategi: Visualisera. Introduction to reading strategies. Reading strategies: Predict. Reading strategies: Text connections. Reading strategies: Difficult words.

- Göra lucktextövningar utan svarsalternativ.

 

___________________________________________________________________

 

Vecka 13 - Att skriva

 

Veckomål:

 

  Eleven kan använda delar av skrivprocessen.

Eleven känner till dispositionen för en uppsats.

 

resurser:

 

- Uppsatsskrivning.

- Repetera ordföljd.

- Arbeta med formen för en uppsats, inledning, avslutning.

- Studi-film: Formal and informal writing. Punctuation: Basics. Punctuation: Brackets, dashes and hyphens. Punctuation: contracting and quoting. Capitalisation in English. Texttyp: Instruktion. Argumentative essays.

- Repetera sambandsord.

 

 

___________________________________________________________________

 

Vecka 14 - Repetition

 

Veckomål:

 

 Eleven repeterar och övar inför det nationella provet.

 

resurser:

 

Repetition av hörförståelse, läsförståelse, uppsatsskrivande.

 

___________________________________________________________________

 

EXTRA:

Vecka 16 - Tala

 

Veckomål:

 

 Eleven kan använda sig av någon talstrategi.

 

resurser:

 

 

- Diskussionsfrågor

- Talstrategier


Läroplanskopplingar

Innehåller inga läroplanspunkter

Matriser i planeringen

Innehåller inga matriser

Uppgifter
Old NP - Reading
Old NP writing in DigiExam
Old NP - Listening

Hjälp och support

Academy

FAQ

Ge oss feedback