Skolbanken Logo
Skolbanken

SKA Gullvivan mars vt 22

Ängsgårdens förskola, Borås Förskola · Senast uppdaterad: 1 april 2022

Vårt systematiska kvalitetsarbete på Ängsgårdens förskola

OBS! Enligt den gamla mallen, from april kommer den nya!

 

Reflektion och analys   

 

– Mål ur verksamhetsplanen:

– Förväntade effekter som vi vill uppnå under läsåret:

Utveckla leken med stöd i barnens nyfikenhet, kreativitet samt lust att leka och lära.

-        Arbetslagen utvecklar leken som stimulerar barnens kommunikation, samarbete och konfliktlösning.

-        Barnens lekkompetens, kommunikation och samspel stimuleras med hjälp av mindre lekgrupper.

-        Pedagogerna introducerar nya lekupplevelser.

-        Pedagogerna tar gestaltande och aktiv roll i leken både inomhus och utomhus.

-        Pedagogerna använder organiserad och spontan lek i undervisningen.

-        Arbetslagen organiserar lekar som främjar lärande och utforskande.

-        Arbetslagen organiserar lärmiljöer som bjuder in till lek och lärande.

-        Arbetslagen dokumenterar sitt arbete med att utveckla barnens lek i SKA

-        Arbetslagen utgår från lärande objekt och fem nyckelstrategier när de planerar och organiserar för sin undervisning.

-        Pedagogerna använder bildstöd för att stödja kommunikationen i barnens lek.

 

De fem nyckelstrategierna för BFL i förskolan

1.      Att konkretisera läroplansmål för pedagogen och tydliggöra lärandeobjekt för barnen.

2.      Att ta reda på vart barnet befinner sig i sitt lärande och sedan skapa lärandesituationer och hitta belägg för barnets förståelse.

3.      Att ge feedback som utvecklar lärandet.

4.      Att utforma situationer där barnen uppmuntras att lära med och av varandra.

5.      Att stödja barnet att se och förstå sitt eget lärande.

 

Veckoreflektion v. 9

 

Vilket lärandeobjekt arbetar vi med under veckan utifrån mål och förväntade effekter? Vilken förväntad effekt kommer ni att fokusera på under veckan/månaden? Aktiviteter, styrda och icke styrda och lärande miljöer (vem ansvarar för vilken grupp?)

Hur tänker vi introducera och tydliggöra lärande objektet för barnen?

Hur gick veckans undervisning kring lärandeobjektet? Hur gick det med barnens lärande? Vad tar vi med oss till nästa planering?

 

 

 

-       Arbetslagen utvecklar leken som stimulerar barnens kommunikation, samarbete och konfliktlösning.

 

Lärobjekt-konfliktlösning (Lära barnen att delta i leken och ha roligt tillsammans, inte att de viktigast är att vinna)

 

Vi delar upp barnen i grupperna. Vi kommer under veckan att arbeta med boken ”Dela med dig” ur kompisböckerna kollektionen. Vi kommer att samtala, diskutera och ställa frågor om ämnet.

 

Heidy-Fjärilar (med hjälp av Helena)

Anna och Jessica-Nyckelpigor

Ängsmyror-Helena

 

Utöver denna planering har vi även startat upp med lekgrupper. 5 barn i blandade åldrar och konstellationer som träffas en gång i veckan och arbetar efter detta koncept. (Material från specialpedagog) De vävs in med verksamhetsplanensmål och läroplan men har också stort fokus på att lära barnen att utveckla sina sociala förmågor och kunna använda sig av detta i samhället. Genom att använda oss av nyckelstrategi 2 och 4 kunna bidra med att barnen utvecklas sin sociala kompetens. Varje pedagog har alltid samma grupp och har sin egen planering för träffarna, finns i pärm på GU.

 

 

 

 

 

På måndagar kommer Heidy läsa boken för storgrupp för att starta upp ämnet innan sm planering så tar vi vara på den stunden för att kunna ha mer tid resterande planerade undervisningsstunder. Under veckan kommer vi dela barnen i grupperna Ängsmyrorna, Nyckelpigorna och Fjärilarna varsin dag och fortsätta samtalen kring boken. Sjunga sången/ramsan som hör till boken och utifrån nyckelstrategie 4, leka leken ”Flygplan” där vi också kommer att behöva samarbeta, öva motorik och öva på konfliktlösning. (Vi har många barn som gärna vill vinna eller komma först och av erfarenhet av andra lekar som vi gjort uppstår de ofta konflikter mellan barnen. Där av är detta en bra lek att lösa konflikter genom samarbetet som krävs.)

 

Förskollärarna kan hjälpa barn att förstå varandras perspektiv genom att prata om känslor, konsekvenser och ge alternativ. Det är viktigt att pedagogerna finns där för barnen som anknytningspersoner menar Normell ur boken Pedagogens inre rum:om betydelsen av känslomässig mognad (2004, s.52).

På onsdagssamlingen hade vi aktivitetskort och då pratade vi om att dela. Vi delade en aktivitet med en vald kompis. Det tyckte alla var kul och det uppstod ingen konflikter över att inte alla blev valda, positivt. De sista korten gjorde vi gemensamt. Vi pratade även om boken igen och barnen berättade för mig (Anna) hela händelsen men de ville att vi skulle läsa den igen. Samt att vi upprepade ramsan.

 

På Nyckelpigeträffen gjorde vi leken ”Flygplan”. Det var bara fem barn så alla barn fick alla plats på ett moln. De var alla hjälpsamma och delade moln med varandra utan att knuffa ut någon. Vi ska leka leken igen när fler barn är här för att se om alla kan dela samma moln. (Anna & Jessica)

 

 

 

Ängsmyrorna-

Vi lekte flygplansleken,hela havet stormar och ”alla ekorrar byter bo”.

Barnen tyckte det va kul men det va lite för lite barn för att  förstå samarbetet på molnet..roligare med fler barn kanske till nästa gång./Helena

 

 

 

 

 

Veckoreflektion v. 10

 

Vilket lärandeobjekt arbetar vi med under veckan utifrån mål och förväntade effekter? Vilken förväntad effekt kommer ni att fokusera på under veckan/månaden? Aktiviteter, styrda och icke styrda och lärande miljöer (vem ansvarar för vilken grupp?)

Hur tänker vi introducera och tydliggöra lärande objektet för barnen?

Hur gick veckans undervisning kring lärandeobjektet? Hur gick det med barnens lärande? Vad tar vi med oss till nästa planering?

 

-        Arbetslagen utvecklar leken som stimulerar barnens kommunikation, samarbete och konfliktlösning.

 

Lärobjekt-Konfliktlösning (Lära barnen att varje problem/konflikt består av flera lösningar)

 

Vi delar upp barnen i grupperna. Vi kommer under veckan att arbeta med boken ”Säg förlåt” ur kompisböckerna kollektionen. Vi kommer att samtala, diskutera och ställa frågor om ämnet.

 

Grupper se föregående v.

 

På måndag kommer ”sagotanten” att komma med en sagokorg med bok och frukt i för att fånga barnens uppmärksamhet och läsa ”Säg Förlåt” boken. (Nyckelstrategi 1)

Sen under veckan kommer vi att sjunga ”Vackert ord” sången, leka ”Förlåtbåten” och skapa en ”Förlåt tavla” utifrån arbetsmaterialet från boken i resp grupp. (Fortsätter nästa vecka också)

Vi får även in värdegrund, empati och kamratskap i detta.

 

Barnsinflytande-Tors leksaksdag.

På måndagen var det Studiedag så det blev läsning av boken "Säg förlåt" på tisdagen med repetition både onsdag och torsdag. Man såg hur barnen tog till sig texten och pratade om det både i samlingarna och i leken och i olika aktiviteter. Det var samtal om att det inte bara handlar om att säga Förlåt när man har slagit någon utan även kan göra någon ledsen både med ord och mimiker som kan behöva ett ord, förlåt. Det var barn som aldrig innan har sagt detta ord som nu har fått en känsla för hur viktigt det är. Vi kan se på lärloggen för avdelningen att barnen även pratat hemma. Vår ambition att leka dessa lekar blir framflyttade till nästa vecka pga av andra omständigheter. //Anna & Jessica

 

Med hjälp av barnens leksaksdag så har vi fått in mycket empati och kamratskap genom vikten att visa, leka tillsammans med något som är privat samt att dela med sig något. //Anna

Ängsmyrorna gick iväg till Myråsskolan för att kolla  på miljön inför skolstart till hösten!då skolan just nu är en byggarbetsplats så fick vi vara på den lilla plätten lekplats men barnen va nöjda och glada!vi kommer besöka skolan igen:)/Helena 

 

Veckoreflektion v. 11

 

Vilket lärandeobjekt arbetar vi med under veckan utifrån mål och förväntade effekter? Vilken förväntad effekt kommer ni att fokusera på under veckan/månaden? Aktiviteter, styrda och icke styrda och lärande miljöer (vem ansvarar för vilken grupp?)

Hur tänker vi introducera och tydliggöra lärande objektet för barnen?

Hur gick veckans undervisning kring lärandeobjektet? Hur gick det med barnens lärande? Vad tar vi med oss till nästa planering?

 

-Arbetslagen utvecklar leken som stimulerar barnens kommunikation, samarbete och konfliktlösning.

Lärobjekt-Konfliktlösning (Principen ibland vinner du ibland vinner jag)

Vi kommer repetera föregående veckors aktiviteter, göra klart de som ev. inte blev färdigt. Skapa förlåt tavlan tillsammans i grupperna.

På måndags samlingen kommer sagokorgen tillbaka, vi går igenom barnens tankar kring det vi gjort.

Varje grupp kommer arbeta vidare utifrån föregående veckors planering.

Vi planerar även in en promenad till en lekplats eller skogen under förslagsvis fredag.

 

Vygotskij nämner att människor som finns runt barnen fungerar som ”handledare” som förser dem med de verktyg och nyfikenhet de behöver till att lära sig mera. Detta arbete kallade Vygotskij för den proximala utvecklingszonen och i den innebär de att dialoger och upprepning ger barnen förutsättningar att utvecklas.

Nyckelpigor: Vi repeterade både boken Dela med sig och Förlåt. Vi pratade om böckerna och började sjunga Förlåt-sången. Utifrån barnens önskemål så lekte vi Kurragömma. Där handlar det om att både "Dela med sig" av platserna och hitta en "konfliktlösning" när man vill vara på samma plats samt att förstå att alla måste få en chans att leta reda på sina kompisar. Här vänder vi också på "att vinna och bli först" för här handlar det om att bli sist:)

En rolig och uppskattad aktivitet som samtidigt bygger på barns intresse och inflytande på vad vi gör när vi flätar in priomålet. 

Vi får känslan av att barnen förstå vikten av att saker kan bli fel ibland men att man då får säga förlåt. (Anna & Jessica)

Denna torsdagen blev det ingen Ängsmyreträff då vi gick iväg till en lekplats tillsammans hela Gullvivan!Det va kul:)

 

Fjärilar

Eftersom v.10 var utvecklingsdag så fick fjärilar göra två saker v.11 , som hade två böcker att göra."Dela med sig" och "Säg förlåt".

Vi lekte "moln leken". Syftet var att lära dela med sig. Vi läste boken "Säg förlåt". Jag och Helena hade föreställning för barnen. Vi bråkade över en stol och var inte så snälla mot varandra. Tills vi sa förlåt och blev vänner igen. Det var väldigt uppskattad, barnen tyckte att det var kul när vi bråkade. Dem pratade om det hela eftermiddagen.

Heidy

 

Veckoreflektion v. 12

 

Vilket lärandeobjekt arbetar vi med under veckan utifrån mål och förväntade effekter? Vilken förväntad effekt kommer ni att fokusera på under veckan/månaden? Aktiviteter, styrda och icke styrda och lärande miljöer (vem ansvarar för vilken grupp?)

Hur tänker vi introducera och tydliggöra lärande objektet för barnen?

Hur gick veckans undervisning kring lärandeobjektet? Hur gick det med barnens lärande? Vad tar vi med oss till nästa planering?

 

Denna vecka ska vi jobba med normer/värden. och ansvar.

Vi uppmärksammar funktionsvariationer på ett enkelt sätt. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

V. 13

Denna vecka kommer vi att uppmärksamma "internationella barnboksdagen (2/4-22)". Men vi kommer att fira detta hela veckan genom barnens egna böcker.

 

 

 

Vi börjar veckan med att alla barn har olika stumpor på sig och pratar om barns lika värde och rättigheter även om vi ser olika ut.

Vi kommer att ta med hela gruppen på bio och alla barnen har fått var sin biljett som de ska ta ansvar att ta med sig samt att de ska komma i tid (med hjälp av föräldrarna). Barnen ska också få ta ansvar att gå i led och hålla en kompis i handen.

 

 

 

 

 

 

Barnen har fått i uppgift att ta med sig var sin bok till förskolan. De kommer själva att få ta ansvar för boken och kort berätta vad den handlar om på samlingarna.

Vi kommer att läsa böckerna på respektive vila.

Under veckan tar vi också till oss de böcker som "Pollyglutt" erbjuder.

Veckans undervisning har fungerar tydligt och bra. Många bra samtal och diskussioner ang strumporna även en glädje över att se hur föräldrarna också har tagit till sig detta och Rockar sockar.

Denna vecka har vi inte delat in oss i våra mindre grupper utan jobbat i stor grupp. 

Det var kul att se hur bra det gick för barnen att ta ansvar både för sig själv, enskilt och i grupp. De hade koll på sina biljetter, gick tydligt i led och visade respekt mot andra genom att vara tysta på både buss och bio.

Ängsmyrorna gick iväg till fotbollsplanen där vi lekte lekar i solen✌🏻Bra att lära sig att hur man tar instruktioner!/Helena

Vi har haft en rolig och lärorik vecka med alla barnens böcker. De har själva fått presentera sina böcker på samlingen och sedan har vi läst dem. Vi avslutar veckan med att läsa en bok om dinosaurier och då fick mäta upp en fot och jämföra med ett barns samt mäta hur lång en dinosaurier är och det slutar långt ut i lekhallen (18 m).

Det är kul att se barnens glädje i att visa och berätta om sina böcker. (Anna)

 

 

Ängsmyrorna träffades en stund vid lekplatsen!vi tog med vår nya fotboll som spelades med och några valde ”vanlig” lek./Helena  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Aktiva åtgärder

Månadsvis

 

Aktuell diskrimineringsgrund

September - kön

Oktober - ålder

November - etnicitet

Februari - religion

Mars - funktionsvariation

April - sexuell läggning

Maj - könsöverskridande identitet

 

 

Har vi stött på att något barn eller vuxen blivit kränkt på grund av de sju diskrimineringsgrunderna?

Om ja, beskriv fallet och vilka åtgärder vidtogs för att det inte händer igen.

Vilken diskrimineringsgrund arbetar vi med under den aktuella månaden?

Hur arbetar ni förebyggande i vardagen?

 

Vi har haft en situation där pedagoger sagt till ett barn tex.

”Du får inte gå till lekhallen själv för du är för liten” varpå dennes V-H tog upp detta med oss för att barnen hemma uttryckt sig ledsen at hen inte får göra vissa saker för hen är för liten.  Medans V-H tyckte att barnet i fråga vart kränkt. Och att andra barn fått göra de som V-H trodde var i samma ålder. Vi berättade att barnen är uppdelade i 3 grupper, varpå att vissa grupper gör de och andra de. Barnen detta handlade om var i en annan grupp. (Ängsmyror som får lov att vara i lekhallen själv men av uppsikt av oss från avdelningen). Barnet ifråga är själv en fjäril. Vi hade ett bra samtal med V-H som insåg att de hade misstolkat situationen. Men vi tog till oss att inte säga till barnen att de är för små etc. Utan att vi kan tänka på att tex säga ”Nu är de Nyckelpigor som får göra detta och du är fjäril, din tur kommer en annan gång” inte nämna ålder på det sättet.

Ett barn sa till några andra barn att "hen kan inte prata". Här blev det ett samlat om att vi är olika och vi lär oss saker olika fort samt att man kan prata på olika sätt. Vi pratar på olika sätt på avdelningen både verbalt, med tecken och med bilder.

Mars-Funktionsvariationer.

Vi kommer uppmärksamma ”Rocka sockorna” dagen. Även under barnboksveckan kommer vi att läsa böcker om olika funktionsvariationer.

Vi fortsätter att bygga på barnens språk med hjälp av både tecken och det verbala språket på ett roligt och lärorikt sätt. Detta för att alla ska få säga sin önskan, åsikt m.m.

 

 

Månadsanalys

 

Hur gick månadens undervisning kring lärande objektet?

– Hur gick det med barnens lärande?

Vad tar vi med oss till nästa planering?

     

 


Läroplanskopplingar

Innehåller inga läroplanspunkter

Matriser i planeringen

Innehåller inga matriser

Uppgifter

Innehåller inga uppgifter

Varför Skolbanken?

Alla delar med alla

Planeringar i Unikum

Vem driver Skolbanken och varför?

Vem äger materialet?

Hjälp och support

Academy

FAQ

Ge oss feedback