Skolbanken Logo
Skolbanken

Kurser:

SVESVE02

Svenska 2: Språkförhållanden i Sverige och övriga Norden SA20D1

Folkungaskolan gymnasium, Linköping · Senast uppdaterad: 17 mars 2022

Under några veckor ska vi arbeta med området "Språkförhållanden i Sverige och övriga Norden": Det innebär bl.a. att vi ska titta närmare på danskan och norskan, men framför allt lägga fokus på våra minoritetsspråk.

Under det här arbetsområdet kommer du att arbeta med följande:

  • Danska och norska
  • Våra minoritetsspråk
  • Lagstiftning och viktiga årtal
  • Läsa Populärmusik från Vittula av Mikael Niemi
  • Skriva en utredande uppsats om våra minoritetsspråk

Arbetsområdet examineras på följande sätt:

  • Två kortare skrivuppgifter till romanen v. 14 och v. 16
  • Utredande uppsats v. 18
  • Bokseminarium v. 19-20

Material och instruktioner kommer finnas i classroom.

 

Preliminär planering:

 

11

 

Introduktion "Språkförhållanden i Sverige och övriga Norden" + hämta roman

12

Redovisning författarporträtt grupp 1+2/läsning

Redovisning författarporträtt grupp 3+4/läsning

13

Minoritetsspråk

Minoritetsspråk

14

Minoritetsspråk

Roman - del 1 (minst t.o.m. s. 89)

Texthäfte inför utredande delas ut

15

Påsklov

Påsklov

16

LOV

Roman - del 2 (minst t.o.m. s. 143)

17

Inför utredande + texthäfte

Inför utredande + texthäfte

18

Skriva utredande

Skriva utredande

19

Seminarium - 9 elever - fredagen (Pias lektion)

Haft NP hela förmiddagen - ställs in

20

Seminarium - 9 elever

Seminarium - 9 elever


 

 

 

 

 

 

 

 

 

Läroplanskopplingar

Uppbyggnad, språk och stil i olika typer av texter samt referat och kritisk granskning av texter. Skriftlig framställning av utredande och argumenterande texter. Normer och stildrag som hör till dessa texttyper. Användning av digitala verktyg för textbearbetning samt för respons på och samarbete när det gäller texter.

Svenska och internationella författarskap, såväl kvinnliga som manliga, och skönlitterära verk, vilket även inkluderar teater samt film och andra medier, från olika tider och epoker. Dansk och norsk skönlitteratur, delvis på originalspråk. Relationen mellan skönlitteratur och samhällsutveckling, dvs. hur skönlitteraturen har formats av förhållanden och idéströmningar i samhället och hur den har påverkat samhällsutvecklingen.

Språkförhållanden i Sverige och övriga Norden, till exempel språklagstiftning, minoritetsspråk och dialekter.

Eleven kan med säkerhet samla, sovra och sammanställa information från olika källor och kan med utgångspunkt från detta skriva utredande och argumenterande texter som är sammanhängande och väldisponerade. Texterna innehåller såväl belysande exempel och vidgade perspektiv på informationen från källorna. Dessutom resonerar och drar eleven välgrundade och nyanserade slutsatser utifrån sina resonemang. Texterna är anpassade till syfte, mottagare och kommunikationssituation. Eleven kan tillämpa regler för citat- och referatteknik och följer i huvudsak skriftspråkets normer för språkriktighet. Språket är träffsäkert, klart och varierat och innehåller goda formuleringar.

Eleven kan med viss säkerhet samla, sovra och sammanställa information från olika källor. Med utgångspunkt från detta kan eleven skriva utredande och argumenterande texter som är sammanhängande, väldisponerade och ger vidgade perspektiv på informationen från källorna. Dessutom resonerar och drar eleven slutsatser utifrån sina resonemang. Texterna är anpassade till syfte, mottagare och kommunikationssituation. Eleven kan tillämpa regler för citat- och referatteknik och följer i huvudsak skriftspråkets normer för språkriktighet. Språket är klart och varierat samt innehåller goda formuleringar.

Eleven kan med viss säkerhet samla, sovra och sammanställa information från olika källor. Med utgångspunkt från detta kan eleven skriva utredande och argumenterande texter som är sammanhängande och har tydligt urskiljbar disposition. Texterna är till viss del anpassade till syfte, mottagare och kommunikationssituation. Eleven kan tillämpa regler för citat- och referatteknik och följer i huvudsak skriftspråkets normer för språkriktighet. Språket är varierat och innehåller goda formuleringar.

Eleven diskuterar översiktligt stil, innehåll och bärande tankar i skönlitterära verk och författarskap från olika tider och epoker utifrån några få centrala litteraturvetenskapliga begrepp. Eleven ger exempel på litterära verkningsmedel, resonerar nyanserat om dessa och diskuterar utförligt och nyanserat hur de skönlitterära verken förmedlar idéer och känslor samt sätter dessa verk och författarskap i relation till förhållanden och idéströmningar i samhället.

Eleven diskuterar översiktligt stil, innehåll och bärande tankar i skönlitterära verk och författarskap från olika tider och epoker utifrån några centrala litteraturvetenskapliga begrepp. Eleven ger exempel på litterära verkningsmedel och diskuterar utförligt hur de skönlitterära verken förmedlar idéer och känslor samt sätter dessa verk och författarskap i relation till förhållanden och idéströmningar i samhället.

Eleven diskuterar översiktligt stil, innehåll och bärande tankar i skönlitterära verk och författarskap från olika tider och epoker utifrån några centrala litteraturvetenskapliga begrepp. Eleven ger exempel på och diskuterar översiktligt samband mellan skönlitteratur och idéströmningar i samhället.

Eleven kan utförligt och nyanserat redogöra för några aspekter av språksituationen i Sverige och övriga Norden.

Eleven kan utförligt redogöra för några aspekter av språksituationen i Sverige och övriga Norden.

Eleven kan översiktligt redogöra för någon aspekt av språksituationen i Sverige och övriga Norden.

Matriser i planeringen

Innehåller inga matriser

Uppgifter

Innehåller inga uppgifter

Varför Skolbanken?

Alla delar med alla

Planeringar i Unikum

Vem driver Skolbanken och varför?

Vem äger materialet?

Hjälp och support

Academy

FAQ

Ge oss feedback