Skolbanken Logo
Skolbanken

Havet

Gemensamt förskola - Varberg, Varberg · Senast uppdaterad: 22 mars 2022

Vi kommer att lära oss om vad som finns i havet i vår närmiljö och de vanligaste fisk och skaldjuren som finns här runtomkring på västkusten. Vi kommer prata om nedskräpning och hur det påverkar miljön i havet.

1. Vilket lärandemål ska vi arbeta med?
Avgränsa så att det inte blir för stort och brett område vilket gör det svårt att följa barnen lärande.
(Hänvisa till relevanta mål i Lpfö-18 längst ner i mallen)

Förskolan ska ge varje barn förutsättningar att utveckla förståelse för samband i naturen och för naturens olika kretslopp samt för hur människor, natur och samhälle påverkar varandra.

Förskolan ska ge varje barn förutsättningar att utveckla förståelse för naturvetenskap, kunskaper om växter och djur.

  •  

b. Varför har vi valt detta mål?

Vi har valt detta mål för att de ska lära sig vad som finns i havet i vår närmiljö och de vanligaste fisk och skaldjuren som finns här runtomkring på västkusten. 
Vi vill att de ska få en förståelse om nedskräpning och hur det påverkar miljön i havet.   

2. Vilka kännetecken?
a. Utbildningen har lyckats med undervisningsuppdraget när barnen:

kan förklara/berätta vattnets kretslopp

pratar om kemiska beteckningen för vatten och vilka former vattnet kan ha

samtalar om vad som finns i havet 

 

3. Planerad tidsperiod:

Från onsdag v. 10 - tisdag v. 15

4. Vad ska utbildningen/undervisningen innehålla?

 - Introduktion:

Vi kommer att se filmen " Vattenmannen och Speed - H2O vattnets former". 
Vi pratar om vatten molekylen och vattnets olika former fast form (is), flytande form (vatten) och gasform (vattenånga).

Vi ser på film med " vattenmannen och Speed - vattnets kretslopp".
Vi målar en målarbild om vattnets kretslopp.  

Detta fokuserar vi på första veckan (V.10).

- Planerad undervisning:
  Leken som verktyg

Barnen kommer att bli indelade i tre mindre grupper. Alla grupper kommer att få samma undervisning vid olika tillfällen. Pedagogerna planerar varsitt område som barnen sedan får lära sig om. 

Under vecka 11,12 och 13 kommer vi lära oss vissa fiskar och skaldjur som finns i havet samt djur och växtlighet nära strand. 
Vecka 14 kommer vi prata om nedskräpning och hur det påverkar miljön i havet.

Några gånger under temats gång kommer vi att besöka stranden för att undersöka miljön. 

- Spontan undervisning:

Vi har tillvara på barnens frågor och nyfikenhet kring ämnet och samtalar om deras frågor/ funderingar. 

5. Hur arbetar vi med språkutveckling kopplat till planeringen?  

Vi har lyft ut några ord som vi tror är nya ord för barnen. 

Vattenmolekyl - H2O

Skaldjur

Stim ( simmar i stim)

Kretslopp

Botten

Gälar

Alger

 

 

 

 

 


Läroplanskopplingar

förståelse för samband i naturen och för naturens olika kretslopp samt för hur människor, natur och samhälle påverkar varandra,

förståelse för naturvetenskap, kunskaper om växter och djur samt enkla kemiska processer och fysikaliska fenomen,

Matriser i planeringen

Innehåller inga matriser

Uppgifter

Innehåller inga uppgifter