Skolbanken Logo
Skolbanken

Undervisningstillfälle , Rörelse och dans med Babblarna, vecka 11 -12

093271 Förskolan Klara, Stockholm Norra innerstaden · Senast uppdaterad: 16 mars 2022

Vi kommer dansa och ha rörelse aktivitet med Babblarna med fokus på motorik, koordination och dansglädje.

 

Inför undervisningstillfället

 Lärandefokus

 Förståelse: Vad ska barngruppen förstå efteråt?

  Barngruppen ska få förståelse för olika sätt att röra sig och dansa, kroppsuppfattning och motorik.

 

Förmågor: Vilka förmågor ska barngruppen utveckla?

  Grovmotorik, förmåga att imitera och härma, koordinationsförmåga.

 

Vad ska barnen få möta för uppgift/aktivitet?

  Vi ska dansa och göra rörelse aktivitet utifrån Babblarnas gympa kort.

 

Pedagogisk dialog - frågor att ställa innan, under och efter undervisningstillfället. 

 

Tidigare erfarenheter, exempel på fråga: vad tror ni ska hända och varför? 

Har ni dansat förut Babblarna?

Minns ni hur man dansar med Babblarna?

Under processen, exempel på fråga: vad förstår du så här långt? 

Hur gör du?

Hur gör dina kompisar?

Hur gör Babblarna?

Utveckling, exempel på fråga: vad tänkte ni i början, hur tänker du nu?

Vad har vi gjort?

 

 


Läroplanskopplingar

motorik, koordinationsförmåga och kroppsuppfattning samt förståelse för hur viktigt det är att ta hand om sin hälsa och sitt välbefinnande,

fantasi och föreställningsförmåga,

Matriser i planeringen

Innehåller inga matriser

Uppgifter

Innehåller inga uppgifter

Varför Skolbanken?

Alla delar med alla

Planeringar i Unikum

Vem driver Skolbanken och varför?

Vem äger materialet?

Hjälp och support

Academy

FAQ

Ge oss feedback