Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

Modersmål

·

Årskurs:

4 - 6

Högtiden påsk i Eritrea och Sverige TIR-MM

Modersmål, Sandviken · Senast uppdaterad: 14 mars 2022

I denna arbetsområde arbetar vi muntlig och skriftligt med högtiden ``påsk`` i hemlandet Eritrea och traditioner kring dess. Dessutom ska vi göra jämförelser med den svenska påsken.

Förväntat resultat

När vi är färdiga med arbetsområdet förväntas du kunna:

 • Redovisa om den Eritreanska påsken 
 • Jämföra likheter och skillnader mellan den eritreanska och den svenska påsken
 • Beskriva hur man firar påsk i Eritrea

 

Undervisning och övning

För att nå målet kommer vi att arbeta genom att:

 • Ta reda på fakta om den eritreanska högtiden påsk och hur det firas.
 • Läraren guidar eleverna att använda olika fakta texter med länkar till internet.
 • Eleverna får använda sig av tankekarta och stöd ord för underlätta muntliga presentationer.
 • Diskutera påskfirande i olika kulturer och religioner.
 • Förbereda inför den muntliga redovisning. 

Vi kommer att arbeta i detta för 4 veckor - (v. 13 - 16)

 

För att hela processen med högtiden påsk blir färdig ska eleverna få jobba enskilt och i par:

 • Söka och sammanställa informationen och göra en presentation.
 • Under temaarbete ska eleverna få diskutera och förklara för varandra. 
 • Skriva en fakta text om högtiden påsk i Eritrea.

Bedömning

 

Efter avslutat tema ska eleverna kunna att:

  • Berätta vad en högtid är samt hur det firas i olika sammanhang. 
  • Nämna några högtider som firas där modersmålet talas. 
  • Redovisa om den eritreanska påsken.
  • Nämna några likheter och skillnader mellan den svenska och eritreanska påsken.
  • Känna igen en fakta text och en beskrivande text.

Läroplanskopplingar

formulera sig och kommunicera i tal och skrift,

använda sitt modersmål som ett medel för sin språkutveckling och sitt lärande,

reflektera över traditioner, kulturella företeelser och samhällsfrågor i områden där modersmålet talas utifrån jämförelser med svenska förhållanden.

Lässtrategier för att förstå och tolka texter från olika medier samt för att urskilja texters budskap, både det uttalade och sådant som står mellan raderna.

Modersmålets grundläggande struktur i jämförelse med svenskans.

Muntliga presentationer för olika mottagare.

Berättande texter och poetiska texter för barn och unga i form av skönlitteratur, lyrik, sagor och myter från olika tider och områden där modersmålet talas. Berättande och poetiska texter som belyser människors villkor, identitets- och livsfrågor.

Seder, bruk och traditioner i områden där modersmålet talas i jämförelse med svenska seder, bruk och traditioner.

Matriser i planeringen

Innehåller inga matriser

Uppgifter
Högtiden påsk i Eritrea och Sverige በዓላትን ፋሲካን ኣብ ኤሪትራን ሽወደንን

Hjälp och support

Academy

FAQ

Ge oss feedback