Skolbanken Logo
Skolbanken

Kurser:

SVESVE02

Litteraturhistoria Antiken inval

BALDERGYMNASIET, Skellefteå GY/VUX · Senast uppdaterad: 6 april 2022

I detta moment ska ni lära er om litteraturen under Antiken. Momentet avslutat med ett prov.

v.11 
Onsdag:
Introduktion till antikens samhälle och idéströmningar. Vi lär oss om några grekiska myter och gudar och ni får arbeta med ett antal  begrepp som har sitt ursprung i antiken men som vi fortfarande använder (se övning 4, s.213 i rosa boken) PP om antikens samhälle, gudar och myter

Fredag:
Fortsättning på antikens samhälle och idéströmningar. Vi pratar om den äldsta litteraturen och de grekiska myterna. Ni läser och besvarar några frågor om myten Jason och det gyllene skinnet Ni väljer också en av de mytiska personerna/händelserna nedan och lär er den. Skriv en kort sammanfattning av myten i dina provanteckningar. 

Orfeus, Hades, Narkissos, Eros och Psyke, Trojanska kriget eller Odysseus irrfärder. 

v. 12
Onsdag:
Vi lär oss om antikens Epik; dess epos och den store rapsoden Homeros som ska ha skrivit berättelserna Iliaden och Odyssén. Vi får också kunskap om den myt som tros ha startat det Trojanska kriget och det stridsäpple som enligt myten ska ha startat kriget. PPT om Homeros och hans epos Iliaden och Odyssén.(Ni kan också läsa om Homeros, Iliaden och Odyssén i den rosa läroboken, s.184-189)

Ni väljer och läser ett av följande utdrag ut Iliaden och arbetar med tillhörande frågor. 
Hektor och Andromakhe
Hektors död

Extra: Läs mer om hjältarna Akilles, Hektor och Odysseus

Fredag:
Antikens Dramatik (Teatern och de stora tragedi- och komediförfattarna) PP, antikens drama. Ni tränar så att ni kan spela upp en kort tolkning av ett av dramerna; Medea, Lysistrate, Orestin eller Oidipus. 

v.13: 
Genomgång av antikens lyrik. PPT Lyrik - Sapfo
Fragment 1 och 31 med tillhörande frågor.

Blir du klar med uppgifterna till fragmentet kontrollerar du att du har lämnat in uppgiften till "Jason och det gyllene skinnet" samt uppgiften "Iliaden". Har du inte gjort någon av uppgifterna, gör det. Tid över? Repetera och träna inför provet. 

Fredag: 
Genomgång av antikens filosofer Sokrates och Platon, PPT - filosoferna, 
Utdrag ur Gästabudet och tillhörande frågor

v.14
Onsdag: 
Repetition inför prov. 

Använd plugglappen, se uppgiften Prov Antiken 
Se videon Antiken förklarad
Frivilliga instuderingsfrågor

Fredag:
Prov Antiken 


Läroplanskopplingar

Innehåller inga läroplanspunkter

Matriser i planeringen

Innehåller inga matriser

Uppgifter
Prov antiken
Jason och det gyllene skinnet
Iliaden
Sapfos Fragment
Uppgift: Gästabudet

Varför Skolbanken?

Alla delar med alla

Planeringar i Unikum

Vem driver Skolbanken och varför?

Vem äger materialet?

Hjälp och support

Academy

FAQ

Ge oss feedback