Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

Idrott och hälsa

·

Årskurs:

6

Träningslära och hälsa

Hedängskolan F-6, Sandviken · Senast uppdaterad: 17 mars 2022

Under veckorna 12,13,14 kommer vi att gå igenom vad som händer i kroppen när man tränar kondition. Eleverna kommer utföra olika typer av konditions- och styrketräning. Vi kommer också att prata om hur viktigt det är med vardagsmotion.

Under veckorna 12,13,14 kommer vi att gå igenom vad som händer i kroppen när man tränar kondition och styrka. Vi kommer  testa olika typer av konditions- och styrkeövningar. 

Vi kommer också att prata om hur viktigt det är med vardagsmotion och vilka positiva effekter det har. Under vecka 14 kommer vi också att ha ett prov på vad som händer i kroppen när man tränar. 

 


Läroplanskopplingar

Kroppsliga och mentala effekter av några olika träningsformer.

Kulturella och geografiska förhållanden i närmiljön som påverkar och möjliggör valet av fysiska aktiviteter.

Ord och begrepp för och samtal om upplevelser av olika fysiska aktiviteter och träningsformer, levnadsvanor, kroppsuppfattning och självbild.

Eleven kan samtala om egna upplevelser av fysiska aktiviteter och för då enkla och till viss del underbyggda resonemang kring hur aktiviteterna kan påverka hälsan och den fysiska förmågan.

Eleven kan samtala om egna upplevelser av fysiska aktiviteter och för då utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang kring hur aktiviteterna kan påverka hälsan och den fysiska förmågan.

Eleven kan samtala om egna upplevelser av fysiska aktiviteter och för då välutvecklade och väl underbyggda resonemang kring hur aktiviteterna kan påverka hälsan och den fysiska förmågan.

Matriser i planeringen
Träningslära och hälsa
Uppgifter

Innehåller inga uppgifter

Hjälp och support

Academy

FAQ

Ge oss feedback