Skolbanken Logo
Skolbanken

TEKNIK- digitaliserning & programmering

Förskolan Lunden, Falun · Senast uppdaterad: 6 april 2022

förskolan har ett uppdrag att stimulera och utmana barns intresse för teknik. Programmering och digitalisering är ett språk som barn behöver lära sig förstå och använda eftersom det kommer vara en förutsättning för många framtida yrken.

         

PEDAGOGISKPLANERING - DIGITALISERING & PROGRAMMERING

VAD?

TEKNIK- digitaliserning & programmering

DIGITALISERNING-  digitalisering i förskolan handlar om att pedagoger ska använda DIGITALA VERKTYG (dator, mobil, lärplatta/Ipad, projektor, digital mikroskop och kamera) på ett medvetet och varierat sätt som kan bidra till barnens LÄRANDE och UTVECKLNING

PROGRAMMERING-  handlar om att instruera en maskin eller dator att utföra ett visst arbete.

HUR/ METOD

  • Genom att programmera olika typer av robbotar, till exempel Bee-bot  är en liten robot som kan förflytta sig i olika riktningar med hjälp av förinställda knapptryckningar,  Sphero · Sphero är en radiostyrd robotboll som styrs genom en app (SPHERO EDU) i iPaden.

 

  • Genom att använda och utforska med olika typer av digitala verktyg (dator, mobil, lärplatta/Ipad, projektor, digital mikroskop). vi kommer at använda dessa digitala verktyg genom att lyssna på ljudböcker, titta på informations filmer/barnfilmer, titta närmare på olika insekter, kroppsdelar, naturmaterial, dokumentera våra aktiviteter och spela olika pedagogiska spel sov.    

 

  • Genom att bygga banor med hjälp av KAPLASTAVAR, MAGNA TILES, rita geometriska former och lägg ut på olika ställen, använda olika typer av robbohtmattor. Låt roboten hitta sin väg dit.

 

  • Genom diskussion och ställa frågor.  För att det ska bli bra lärorika situationer/aktiviteter och ge barnen möjligheten till delaktighet kommer vi noga med att gå igenom vad vi tränar, träna på att resonera med en kompis för att lösa problemet att exempelvis ta olika ROBOTAR  till sitt mål. Det kommer vi göra genom att först tänka ut ett mål dit vi vill att ROBORT ska åka.

 

  • Genom att programmera med hjälp av ALGORITMER.  Algoritm=  lista över i vilken ordning man ska göra saker. En instruktion eller ett recept.

 

  • Genom ANALOG PROGRAMMERING. Analog programmering är ett begrepp som innebär olika sätt att arbeta med instruktioner, kod och utförande utan  digitala verktyg eller skärm. Det kan vara att programmera varandra med pilar och andra kommandon eller att styra en kompis eller legofigur i en bana med hinder på vägen osv.
  • Vi kommer att arbeta i smågrupper

VARFÖR/SYFTE 

Syftet med att arbeta med programmering och digitalisering på förskolan är att barnen ska få möjlighet till att utveckla sin  förståelse och sina olika förmågor kring begreppsuppfattning, symbolers kommunikativa funktioner, läge och riktning, föra och följa resonemang, utvecklar sin förmåga att urskilja teknik i vardagen och utforska hur enkel teknik fungerar.

 

 


Läroplanskopplingar

nyfikenhet, kreativitet och lust att leka och lära,

förmåga att lyssna på och reflektera över andras uppfattningar samt att reflektera och ge uttryck för egna uppfattningar,

förmåga att upptäcka och utforska teknik i vardagen och,

förmåga att bygga, skapa och konstruera med hjälp av olika tekniker, material och redskap.

Matriser i planeringen

Innehåller inga matriser

Uppgifter

Innehåller inga uppgifter

Varför Skolbanken?

Alla delar med alla

Planeringar i Unikum

Vem driver Skolbanken och varför?

Vem äger materialet?

Hjälp och support

Academy

FAQ

Ge oss feedback