Skolbanken Logo
Skolbanken

Alla åldrar

H22 - Open up!

Helsingborg · Senast uppdaterad: 15 mars 2022

H22 handlar om utveckling av hållbara lösningar i en hållbar stad. Genom att använda stadens satsning på innovationsarbete kopplat till hållbarhet skapas en unik möjlighet att arbeta med ett aktuellt och relevant material som berör eleverna och ger dem möjlighet att påverka sin framtid.

Tematik H22:

 

”H22 Helsingborgs stora välfärdssatsning där vi vill utveckla morgondagens lösningar för en ökad livskvalitet i en smartare och mer hållbar stad.”

 

 

 

 

Superhjältarna Vinda, Blubba, Eldar och Larve representerar och står för de fyra huvudteman som kopplas till H22. Men framförallt vill de att barn och elever ska engagera sig och utveckla kunskap om hållbarhet, vad en hållbar framtid är och varför behövs den?  De tar hand om stadens och City Expots yngsta deltagare. Det går att fördjupa sig i H22 genom att koppla hållbar utveckling eller varje superhjältes tematik i läroplanen. Men börja arbetet med att reflektera kring de stora hållbarhetsfrågorna.

 

 

H22 handlar om utveckling av hållbara lösningar i en hållbar stad. Hållbar utveckling handlar om att skapa en förståelse för hur livet idag kommer att påverka de ekologiska, ekonomiska och de sociala förutsättningarna för världen i framtiden. En hållbar utveckling kräver en helhetssyn på människans, naturens samt olika länders förutsättningar, behov och problem. Tematiken i H22 går hand i hand med läroplanen, skolans värdegrund och uppdrag. Genom att använda stadens satsning på innovationsarbete kopplat till hållbarhet skapas en unik möjlighet att arbeta med ett aktuellt och relevant material som berör eleverna och ger dem möjlighet att påverka sin framtid. Som pedagog för de yngre barnen kan du tillsammans med barnen och eleverna reflektera kring de 17 hållbarhetsmålen. För vidare reflektion kan du sedan ta del av varje huvudområde och dess superhjältes tematik. 

 

 

 

Som stöd i arbetet finns det två framtagna uppgifter för att arbeta med H22 som en övergripande stadsutvecklingssatsning. En av uppgifterna utgår från innovationsdatabasen och i den andra arbetar eleverna med kritiskt tänkande kopplat till H22. Materialet vänder sig i första hand till äldre elever med kan anpassas efter eleverna ålder.

 

Ta del av materialet här:

Lärarstöd för att arbeta med hållbar utveckling. -PDF

Material till uppgifterna om H22. - PDF

 

H22’s fyra huvudområden:

Oceanhamnen – Open up for circularity – Cirkuläritet och kretslopp

Centrum – Open up for the world – Omvärldsbevakning

Slottshagen – Open up for quality of life – Livskvalité

Drottninghög – Open up for co-creation – Samskapande


Läroplanskopplingar

Innehåller inga läroplanspunkter

Matriser i planeringen

Innehåller inga matriser

Uppgifter

Innehåller inga uppgifter

Varför Skolbanken?

Alla delar med alla

Planeringar i Unikum

Vem driver Skolbanken och varför?

Vem äger materialet?

Hjälp och support

Academy

FAQ

Ge oss feedback