Skolbanken Logo
Skolbanken

Kurser:

SVESVE01

Sv1 NA21C Ensam på Mars

Berzeliusskolan gymnasium, Linköping · Senast uppdaterad: 16 mars 2022

Hur skulle det vara att bli lämnad kvar på en främmande planet? Kan man överhuvud taget överleva? De här frågorna illustreras i boken Ensam på Mars av Andy Weir och i filmatiseringen av hans bok The Martian av Ridley Scott.

Du kommer efter att ha läst boken och sett filmen få ta ställning till vilket verk (boken eller filmen) som du tycker är bäst och argumentera för detta i en uppsats som även behandlar skönlitterära aspekter. Du kommer också att få söka reda på en text på nätet med temat rymdresor och göra en källkritisk granskning av denna samt ta ställning till om vald text skulle vara lämplig att använda i ett skolarbete. 

Tidsplan och examinationsform

v. 48 Låna Ensam på Mars

v. 2 Boken Ensam på Mars ska vara utläst

Film: Ensam på Mars

v. 3 Argumenterande uppsats: Analys av Ensam på Mars utifrån bok och film

Välj en av följande teser: Boken är bättre än filmen. Filmen är bättre än boken.  

v. 4-5 Källkritik - Leta upp en artikel som har med rymdforskning att göra och värdera den.

Det kan både vara en bra vetenskaplig artikel och ett varnande exempel på fake news

Enkel muntlig redovisning i helklass, där artikeln visas i pp

v. 12 Marsdagarna (hela temadagar) to 24/3 och fr 25/3

  

 

 

 


Läroplanskopplingar

Muntlig framställning med fokus på mottagaranpassning. Faktorer som gör en muntlig presentation intressant och övertygande. Användning av såväl digitala som andra presentationstekniska hjälpmedel för att stödja och förbättra muntliga framställningar. Olika sätt att lyssna och ge respons som är anpassad till kommunikationssituationen.

Skriftlig framställning av texter för kommunikation, lärande och reflektion. Språkriktighet, dvs. vilka språkliga egenskaper och textegenskaper i övrigt som en text bör ha för att fungera väl i sitt sammanhang. Användning av digitala verktyg för textbearbetning samt för respons på och samarbete när det gäller texter.

Argumentationsteknik och skriftlig framställning av argumenterande text.

Bearbetning, sammanfattning och kritisk granskning av text. Citat- och referatteknik. Grundläggande källkritik. Frågor om upphovsrätt och integritet vid digital publicering.

Skönlitteratur, författad av såväl kvinnor som män, från olika tider och kulturer.

Centrala motiv, berättarteknik och vanliga stildrag i fiktivt berättande, till exempel i skönlitteratur och teater samt i film och andra medier.

Grundläggande språkliga begrepp som behövs för att på ett metodiskt och strukturerat sätt tala om och analysera språk och språklig variation samt diskutera språkriktighetsfrågor.

Matriser i planeringen
Svenska 1
Uppgifter

Innehåller inga uppgifter

Varför Skolbanken?

Alla delar med alla

Planeringar i Unikum

Vem driver Skolbanken och varför?

Vem äger materialet?

Hjälp och support

Academy

FAQ

Ge oss feedback