Skolbanken Logo
Skolbanken

VAA Geografens Testamente Norden

Johannesbäck grundsärskola, Uppsala · Senast uppdaterad: 6 april 2022

Konkretiserat syfte: Genom seriens avsnitt lär sig eleverna hur länderna i Norden ser ut och vad man kan uppleva där. 

Undervisning: Vi lär oss med så många sinnen som möjligt och med hjälpmedel som pratkartor, film, gemensam skrivning, pausa prata, smaka på den mat som landet erbjuder och som de kanske äter i avsnittet. 

Bedömning: eleven förstår och använder de nya begrepp som avsnittet handlar om och som finns listade under avsnittets uppgifter nedan. Antingen med eller utan bildstöd. Bedömningen sker genom observation av elevens förmåga att medverka i samtalen. 

Eleverna får även möjlighet att visa sin kunskap när vi spelar Kahoot! tillsammans, ibland upprepade gånger. Även då sker en observation i samband med att vi går igenom svaren. 


Läroplanskopplingar

undersöka närmiljön, dess natur, historia och traditioner,

använda ord, begrepp och symboler inom ämnesområdet.

Sverige och platser som har betydelse för eleven.

Dessutom beskriver eleven miljöer i närområdet och på hemorten samt platser som har betydelse för eleven i Sverige, Europa och övriga delar av världen.

Matriser i planeringen

Innehåller inga matriser

Uppgifter
Avsnitt 1
Avsnitt 2
Avsnitt 3
Avsnitt 4
Avsnitt 5
Avsnitt 6
Avsnitt 7
Avsnitt 8
Avsnitt 9
Avsnitt 10