Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

Engelska

·

Årskurs:

3

Engelska; The game

Knappekullaskolan, Lerum · Senast uppdaterad: 15 mars 2022

På engelskan kommer du att lyssna till talad engelska, leka lekar och göra gruppövningar. Du kommer att titta på serien ”The game" och göra efterföljande uppgifter. Du kommer att ha enkla samtal och dialoger med andra. Du kommer få grundläggande ordkunskap inom vardagliga och kända områden.

Undervisningens innehåll:

Du kommer att få lyssna till talad engelska och träna dig i att förstå korta instruktioner och texter. Vi pratar om vardagliga saker på engelska som tex kläder, klockan, mat, möbler, väder, frukter och känslor. Du kommer att få leka lekar, göra små dramaövningar och spela spel. Vi fortsätter att titta på programmet "The game" och gör efterföljande uppgifter. 


Målet med undervisningen är att utveckla din förmåga att:

Förstå tydlig talad engelska

Berätta om ämnesområden som är välbekanta för dig.

Hålla olika former av enkla samtal och dialoger.

Förstå enkla instruktioner och beskrivningar.

Se filmer för barn och förstå dess innehåll

Skriva meningar och ord tillsammans. 

Vi kommer att bedöma din förmåga att:

delta vid hörövningar, filmer och lekar och du visar ett intresse för ämnet.

förstå tydlig talad engelska.

säga enkla meningar på engelska.

svara på enklare frågor.

följa enkla instruktioner.

Bedömning kommer att ske fortlöpande under läsåret genom att elevernas väg till lärande observeras och dokumenteras.


Läroplanskopplingar

förstå och tolka innehållet i talad engelska och i olika slags texter,

formulera sig och kommunicera i tal och skrift,

använda språkliga strategier för att förstå och göra sig förstådda,

Matriser i planeringen
The game
Uppgifter

Innehåller inga uppgifter

Hjälp och support

Academy

FAQ

Ge oss feedback