Skolbanken Logo
Skolbanken

Kurser:

SFIKUC91

Planering Uttal

Säters Utbildningscentrum, Säter · Senast uppdaterad: 22 mars 2022

Temaarbete med koncentration på svenska uttalet och förbättra sitt uttal.

Uttal

 • Varför behöver vi ett bra uttal?
 • Har du haft problem att blå förstådd? Berätta!
 • Hur många vokaler finns i svenskan? Hur många vokalljud?
 • Vilka vokalljud finns i svenska alfabetet? Vilka vokalljud finns i ditt modersmål? Vilka är samma?
 • Hur betonas orden, långa och korta vokaler? Har du egna exempel?
 • Vilka konsonantljud finns på svenska? Vilka finns på ditt modersmål? Hur många? Vilka är samma?
 • Vilka ljud kan du säga? 
 • Vilka ljud är svåra för dig att säga?
 • Övriga ljud, j, sj,tj, ng
 • Vilka kan du?
 • Vilka behöver du träna på?

 

 • Vad är lärarens jobb när det gäller uttal? (Kursplan för kommunal vuxenutbildning i svenska för invandrare)

Eleven ska även ges möjlighet att utveckla olika strategier för hur man lär sig språk samt strategier för att stödja den egna kommunikationen. 

Utbildningens mål och karaktär

Genom undervisningen i kommunal vuxenutbildning i svenska för invandrare ska eleven ges förutsättningar att utveckla

- sin förmåga att tala, lyssna och samtala på svenska,

- sin förmåga att förstå talad och skriven svenska,

- sin förmåga att anpassa språket till olika syften, mottagare och situationer,

- ett gott uttal

 

 •  

UTTALA | 2C4 (wordpress.com)


Läroplanskopplingar

 sin förmåga att tala, lyssna och samtala på svenska,

sin förmåga att förstå talad och skriven svenska,

ett gott uttal,

inlärnings-, läs- och kommunikationsstrategier för sin fortsatta språkutveckling,

Eleven förstår tydligt, enkelt tal i vanliga situationer i vardags-, samhälls-, studie- och arbetsliv. Eleven förstår återberättade händelser, beskrivningar, samtal, information och korta nyheter som rör bekanta ämnen. Eleven förstår enkla och tydliga muntliga meddelanden och instruktioner.

Eleven kommunicerar med ett enkelt språk och med viss anpassning till syfte och samtalspartner i vanliga situationer i vardags-, samhälls-, studie- och arbetsliv. Eleven deltar i enkla samtal och diskussioner om bekanta ämnen. I samtalen framför och efterfrågar eleven åsikter, tankar och infor­mation på ett sätt som till viss del för samtalen och diskussionerna framåt.

Eleven kommunicerar med ett enkelt språk och med viss anpassning till syfte och mottagare i vanliga situationer i vardags-, samhälls-, studie- och arbetsliv. Eleven beskriver och berättar i enkel form om personliga erfarenheter och åsikter om bekanta ämnen samt ger enkla råd och instruktioner. Eleven uttrycker sig begripligt och till viss del sammanhängande samt visar prov på viss språklig variation.

Matriser i planeringen
Uttal- SFI C- kurs
Uttal- SFI C- kurs
Uppgifter
Sång
Trädet web
Individuell träning

Varför Skolbanken?

Alla delar med alla

Planeringar i Unikum

Vem driver Skolbanken och varför?

Vem äger materialet?

Hjälp och support

Academy

FAQ

Ge oss feedback