Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

Svenska

·

Årskurs:

4 - 6

Minoritetsspråk i Sverige och våra nordiska grannspråk

Björkvallsskolan, Uppsala · Senast uppdaterad: 15 mars 2022

Visste du att några av våra vanligaste ord kommer från våra minoritetsspråk? "Tjej", "hajja" och "jycke" till exempel. I detta arbete ska du få lära dig mer om våra grannspråk och om de fem minoritetsspråken i Sverige, både genom att du undervisar dina kompisar och genom att de undervisar dig!

Introduktion

Vi börjar gemensamt med att ta reda på vad ett minoritetsspråk är och vilka officiella minoritetsspråk vi har i Sverige. Därefter kommer ni att arbeta i grupper där ni sammanställer information om ett av minoritetsspråken vilket ni sedan presenterar för övriga i halvklassgrupper.

Vi kommer också att titta på hur våra grannspråk skrivs och låter för att kunna jämföra dem med svenskan och med varandra. 

Grupparbete:

I grupp ska ni ta reda på fakta om ett av våra minoritetsspråk som ni sedan ska presentera i halvklassgrupper. Alla i gruppen ska delta i arbetet och detta ska märkas när ni arbetar/redovisar. Använd något digitalt hjälpmedel (t.ex. powerpoint, iMovie eller prezi) när ni redovisar ert arbete.

Det är viktigt att ni uppger varifrån ni har hämtat er information, d.v.s. vilka era källor har varit. Dessa ska skrivas in i ert presentationsprogram, antingen under respektive bild/text eller samlat i slutet. 

 

Frågor som ni ska besvara är följande: ( Ni kan givetvis ha med mycket mer om ni vill!)

* Hur länge har språket funnits i Sverige? Hur kom det hit och vilka var det som tog hit det? 

* Var i Sverige talas språket idag och av vilka? 

* Vilka svårigheter finns/har funnits för den som använder språket?

* Hur många pratar språket idag?

* Pratas det i fler länder i världen? 

* Finns det några ord som vi har lånat från språket till svenskan? 

* En ”känd” talare av språket, som bor i Sverige, berätta om hen (musiker /artist /politiker /konstnär /författare).

 

Minoritetsspråken i Sverige är:

samiska

meänkieli

jiddish

finska

romani chib

 

Tips på användbara länkar:

https://urplay.se     sök på:  --->  jakten på språket.

https://www.minoritet.se   -  sök på "ditt" minoritetsspråk

 

 

Användbara texter:

Delas ut av Frida på lektionstid. 

 

Skriftligt prov

Efter att ha arbetat med eget grupparbete och lyssnat till andra gruppers redovisningar kommer vi att gemensamt arbeta med de nordiska språken för att titta på likheter och skillnader i språken. Du för då anteckningar vid genomgångar, läser olika texter och lyssnar till språken danska och norska.

Du kommer slutligen att få ett skriftligt prov som handlar om våra officiella minoritetsspråk och våra nordiska grannspråk för att där kunna visa vad du har lärt dig om dessa under vårt arbete. Inför provet kommer vi att punkta ner vad du förväntas ha lärt dig och vilka kunskaper provet därmed kommer att testa. Du får därmed en checklista att använda dig av när du pluggar till provet. 

Bedömning

Muntlig redovisning i halvklass

Skriftligt prov 


Läroplanskopplingar

Muntliga presentationer och muntligt berättande för olika mottagare, om ämnen hämtade från vardag och skola. Stödord, bilder, digitala medier och verktyg samt andra hjälpmedel för att planera och genomföra en muntlig presentation. Hur gester och kroppsspråk kan påverka en presentation.

Texter som kombinerar ord, bild och ljud, till exempel webbtexter, spel och tv-program. Texternas innehåll, uppbyggnad och typiska språkliga drag.

Språkliga strategier för att minnas och lära, till exempel tankekartor och stödord.

Språkbruk i Sverige och Norden. Några varianter av regionala skillnader i talad svenska. Några kännetecknande ord och begrepp i de nordiska språken samt skillnader och likheter mellan dem. Vilka de nationella minoritetsspråken är.

Informationssökning i några olika medier och källor, till exempel i uppslagsböcker, genom intervjuer och via sökmotorer på internet.

Hur man jämför källor och prövar deras tillförlitlighet med ett källkritiskt förhållningssätt.

Matriser i planeringen
Kunskapskrav du arbetar mot i detta arbetsområde
Uppgifter

Innehåller inga uppgifter

Hjälp och support

Academy

FAQ

Ge oss feedback