Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

Samhällskunskap

·

Årskurs:

7 - 9

Demokrati och diktatur

Furulundsskolan, Halmstad · Senast uppdaterad: 15 mars 2022

Vad är det för skillnad mellan en demokrati och en diktatur? På vilket sätt kan vi använda våra demokratiska rättigheter? Har det alltid varit demokrati i Sverige? Vilken betydelse har du själv för att demokratin ska fungera? Det finns många frågor att fundera kring. På många platser lever människor i en diktatur där det är förbjudet att tycka eller tro vad man vill. Eftersom Sverige är en demokrati kan det vara svårt för oss att förstå hur det kan vara att leva i en diktatur. Vi ska i det här arbetsområdet titta närmare på vad som kännetecknar en demokrati och hur det skiljer sig mot en diktatur.

Du ska under veckorna 10-14 arbeta med arbetsområdet Demokrati och diktatur

 Syfte och centralt innehåll

Förmågorna som vi jobbar med:

 • Kommunikativa förmågan
 • Analysförmågan
 • Begreppsförmågan
 • Informationshanteringsförmågan

Centralt innehåll:

 • Demokratiska fri- och rättigheter samt skyldigheter för medborgare i demokratiska länder. Etiska och demokratiska dilemman som hänger samman med demokratiska rättigheter och skyldigheter, till exempel gränsen mellan yttrandefrihet och kränkningar i sociala medier.
 • Hur mänskliga rättigheter kränks i olika delar av världen.
 • Några olika stats- och styrelseskick.

Arbetssätt:

Vi kommer att arbeta med detta område genom att:

 • Arbeta med läroboken
 • Ha genomgångar med Powerpoint
 • Arbeta med övningsuppgifter
 • Filmer
 • Bedömningsuppgift

För att klara momentet krävs att du...

 • … är koncentrerad och aktiv på lektionstid.
 • … gör övningsuppgifterna. 
 • ... gör den avslutande bedömningsuppgiften.
 • ....kan begreppen:
 • demokrati

  diktatur

  enpartistat

  flerpartistat

  teokrati

  parlamentarism

  monarki

  republik

  president

  statsminister

  premiärminister

  statschef

Detta kommer att bedömas:

 • Hur du presterar på lektioner i övningsuppgifter och diskussioner
 • Din insats på den avslutande bedömningsuppgiften

Läroplanskopplingar

Innehåller inga läroplanspunkter

Matriser i planeringen
Demokrati och diktatur
Uppgifter
Demokrati eller diktatur

Hjälp och support

Academy

FAQ

Ge oss feedback