Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

SO (år 1-3), Bild, Musik

·

Årskurs:

2 - 3

Våra världsdelar och världshav

Sofiebergsskolan, Halmstad · Senast uppdaterad: 21 mars 2022

Vad är en världsdel? Vad är ett väderstreck? Vad betyder den gula färgen på kartan?

Vad ska jag lära mig?

Jag ska lära mig:

 • kartans väderstreck.
 • världsdelarnas namn
 • världshavens namn
 • använda en karta 
 • fakta om något land i varje världsdel

 

Hur ska jag lära mig?

Jag ska lära mig genom att:

 • läsa faktatexter
 • titta på film
 • diskutera
 • arbeta med kartor
 • skriva faktatexter 
 • träna världsdelar och världshavens placering på olika sätt.

 

Hur ska jag visa vad jag lärt mig?

 • Du kommer att få svara på frågor utifrån en karta där du visar att du kan berätta om det kartan visar samt förklara var olika platser ligger i förhållande till varandra med hjälp av de olika väderstrecken. 
 • Du kommer få visa på en karta var de olika världsdelarna och världshaven ligger.
 • Du kommer under resan skriva fakta om några länder i ditt pass.

Läroplanskopplingar

Jordgloben. Kontinenternas och världshavens lägen på jordgloben. Namn och läge på världsdelarna samt på länder och platser som är betydelsefulla för eleven.

Eleven gör enkla undersökningar av omvärlden, och kan då använda karta, jordglob, väderstreck och rumsliga begrepp för att återge namn och beskriva lägen och storleksrelationer på världsdelarna och andra för eleven betydelsefulla platser och länder.

Matriser i planeringen
Världsdelarna och världshaven
Uppgifter

Innehåller inga uppgifter

Hjälp och support

Academy

FAQ

Ge oss feedback