Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

Svenska som andraspråk, SO (år 1-3), Svenska

·

Årskurs:

F - 3

Jorden runt på 178 dagar SV/ SO - Asien

Påskagängets skola, Lunds för- och grundskolor · Senast uppdaterad: 23 mars 2022

Det var en gång.....

Vad ska vi lära oss?

 

 

  • Du ska lära dig att skriva enkla texter med läslig handstil och på dator.
  • I texterna kan eleven använda stor bokstav, punkt och frågetecken samt stava ord som eleven själv ofta använder och som är vanligt förekommande i texter.
  • Berättelsen har tydlig inledning, handling och avslutning. 
  • Du kan utifrån givna frågor ge enkla omdömen om dina egna och andras texter samt utifrån respons bearbeta och förtydliga dina texter på ett enkelt sätt.

 

 

 

Hur ska vi lära oss?

  • Du inspireras av en väggtidning. Du ska skriva en berättelse med början, handling och slut i par.
  • Ni ska slå en 8- sidig tärning för att få veta berättelsens plats. Ni ska slå en 6- sidig tärning för att få veta berättelsens huvudperson.
  • Ni ska få ge feedback i formen two stars and a wish.

 

 

 

 

Bedömning

Vi bedömer er berättelse efter tre temalektioner. 

 

Ämnesmål

-I texterna kan eleven använda stor bokstav, punkt och frågetecken samt stava ord som eleven själv ofta använder och som är vanligt förekommande i elevnära texter.

-De berättande texter eleven skriver har tydlig inledning, handling och avslutning. 

-Eleven kan utifrån givna frågor ge enkla omdömen om sina egna och andras texter samt utifrån respons bearbeta och förtydliga sina texter på ett enkelt sätt.

- Eleven kan skriva enkla texter med läslig handstil eller på dator. 

Språkligt mål

Kunna ge och ta emot feedback. 

Begreppslista

feedback

inledning

handling

avslut

röda tråden 

väggtidning

 

Digitala resurser

Ipad


Läroplanskopplingar

Innehåller inga läroplanspunkter

Matriser i planeringen

Innehåller inga matriser

Uppgifter

Innehåller inga uppgifter

Hjälp och support

Academy

FAQ

Ge oss feedback