Skolbanken Logo
Skolbanken

Alla åldrar

3. Färjan Delaktighet och engagemang. Specialpedagogik i förskolans praktik.

Smedby förskola, Österåker · Senast uppdaterad: 1 september 2023

I undervisningen skapar vi delaktighet och engagemang hos alla barn.

Bildstöd kommer användas för att skapa delaktighet, engagemang, känsla av att tillhöra, kontaktförmåga. Miljön organiseras för bästa förutsättningar för all att känna delaktighet och trygghet. 

Vi har porträtt på barnen som vi återkommande använder i olika undervisningssituationer. Bland annat för att skapa trygghet och tydlighet i turtagning.

 

Undervisningstillfälle som hör till uppgiften:

Vi lånar en studsmatta från en annan avdelning. Detta är första gången vi gör detta så jag räknar med stort intresse. Studsmattan kommer ställas upp i hallen med en "vänt"bänk. På väntbänken sitter man medan kompis är på studsmattan. Porträtt på deltagande barn kommer vändas upp och ner. Barnet som hoppat klart får vända på ett porträtt, detta för att skapa engagemang och delaktighet och kommunikation i undervisningen. Barnet som hoppar får hoppa en kort stund, ca 30 sek-1 minut för att det inte ska blir för jobbigt att vänta. Barnet har en uppgift som manar till delaktighet och kommunikation efter att ha hoppar klart i form av att vända en väns porträtt.

Jag vänder korten uppochner med tydlighet och visar att alla barnen är med. 

 

Dokumentationen är i form av filmer som ej går att visa här.


Läroplanskopplingar

Innehåller inga läroplanspunkter

Matriser i planeringen

Innehåller inga matriser

Uppgifter
Uppgift 1