Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

Matematik

·

Årskurs:

7 - 9

Samband och förändring åk 7

Roslagsskolan, Norrtälje · Senast uppdaterad: 5 april 2022

Under vecka 10 - 17 kommer du få lära dig om olika samband inom matematiken. Du får träna på att läsa av, sätta ut och tolka koordinater och grafer i koordinatsystem. Sedan kommer du träna på att räkna på sträcka, tid och hastighet. Du kommer också att träna på att använda procent för att uttrycka olika förändringar i vardagen.

Kunskaper att uppnå:

Du kommer att arbeta med följande moment:

 • läsa av och sätta ut koordinater i ett koordinatsystem.
 • kunna rita ett koordinatsystem och strategier för gradering av x - och y - axeln
 • förståelse för grafer som uttrycker olika typer av proportionella samband
 • strategier för att räkna på tid
 • lära dig räkna på sambandet mellan sträcka tid och hastighet
 • förståelse för andel i bråkform, delen / det hela
 • lära dig förlänga och förkorta bråk
 • räkna på andel i procentform, vad är procent?
 • omvandling mellan bråkform och procentform
 • beräkna hur många procent något är
 • höjningar och sänkningar i procent
 • beräkna delen från bråkform och decimalform

 

 

Undervisningens innehåll

Arbetssätt:

 • Muntliga genomgångar/filmer
 • Individuellt arbete 
 • Problemlösning
 • arbete i par

 

 

Begrepp: koordinatsystem, x-axel, y-axel, origo, graf, proportionalitet, medelhastighet, andel, förkortning, enklaste form, förlängning, del, det hela, decimalform, procentform

 

Bedömning

 • Hur du deltar i diskussioner och genomgångar i helklass och i par/grupp
 • Skriftligt prov v.17

 


Läroplanskopplingar

Centrala metoder för beräkningar med tal i bråk- och decimalform vid överslagsräkning, huvudräkning samt vid beräkningar med skriftliga metoder och digital teknik. Metodernas användning i olika situationer.

Rimlighetsbedömning vid uppskattningar och beräkningar i vardagliga och matematiska situationer och inom andra ämnesområden.

Tabeller, diagram och grafer samt hur de kan tolkas och användas för att beskriva resultat av egna och andras undersökningar, såväl med som utan digitala verktyg. Hur lägesmått och spridningsmått kan användas för bedömning av resultat vid statistiska undersökningar.

Procent för att uttrycka förändring och förändringsfaktor samt beräkningar med procent i vardagliga situationer och i situationer inom olika ämnesområden.

Enkla matematiska modeller och hur de kan användas i olika situationer.

Eleven kan lösa olika problem i bekanta situationer på ett i huvudsak fungerande sätt genom att välja och använda strategier och metoder med viss anpassning till problemets karaktär samt bidra till att formulera enkla matematiska modeller som kan tillämpas i sammanhanget.

Eleven kan välja och använda i huvudsak fungerande matematiska metoder med viss anpassning till sammanhanget för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter inom aritmetik, algebra, geometri, sannolikhet, statistik samt samband och förändring med tillfredställande resultat.

Eleven har mycket goda kunskaper om matematiska begrepp och visar det genom att använda dem i nya sammanhang på ett väl fungerande sätt.

Eleven kan välja och använda ändamålsenliga och effektiva matematiska metoder med god anpassning till sammanhanget för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter inom aritmetik, algebra, geometri, sannolikhet, statistik samt samband och förändring med mycket gott resultat.

Matriser i planeringen
Samband och förändring åk 7
Uppgifter

Innehåller inga uppgifter

Hjälp och support

Academy

FAQ

Ge oss feedback