Skolbanken Logo
Skolbanken

Åldrar:

3 - 6

regnbågens naturruta

184411 Förskolan Ålö, Stockholm Farsta · Senast uppdaterad: 20 april 2022

utvärdering av regnbågens naturruta

Syfte med utvärderingen

Projektutvärderingen görs för att se hur vi har organiserat vår utbildning utifrån de målområden vi valde i "projektplanering2, projektbeskrivning". Kan vi se ett förändrat kunnande och en ökad förståelse inom vårt valda målområde hos barnen, både gruppen och det enskilda? Denna utvärdering utgör sen underlaget till er självvärdering (WKI) samt hur ni går vidare till nästa läsår. 

 

Projektutvärdering

 • Hur uppfyllde vi projektets syften och varför? genom att planera vår pedagogiska verksamhet och rutiner kring vårt projekt naturkunskap i vårt närområde uppfyllde vi projektets syfte att följa prosessen kring djur och natur i olika årstider, vi uppfyllde detta genom att projekts fråga blev inkluderad i barnens hela dag, både i styrda aktiviteter och i den fria leken.
 • Hur har barnen haft inflytande i projektet? barnens frågor, funderingar och utmaningar har styrt hela projektet.
 • Hur reflekterade vi med barnen? vi hade reflektion med barnen i mindre grupper, i större grupper och enskilt vid behov. barnen fick använda "barnens padda" att fota med, eller söka kunskap med. vi besökte vår "naturkulle" flera gånger i veckan, barnen forskade och "tog hand om" vårt akvarium med sniglar. barnen fick dokumentera på sin vägg med teckningar, foto och annat material från vårt närområde.
 • Vilket lärande och förändrat kunnande har skett i gruppen? Hur vet vi det? vi ser en ökad kunskap, förståelse för djur, natur och vad som sker vid olika väder och årstider, vi märker även att barnen värnar och är rädda om sin närmiljö. vi ser detta genom våra styrda aktiviteter och hör i samtal att kunskapsnivån och intresset har väckts. samt att barnen ofta säger till oss pedagoger om vad de ser och upplever och att de vill dokumentera och forska, utan att vara styrda av oss pedagoger.
 • Vilket lärande och förändrat kunnande har skett hos det enskilda barnet? Hur vet vi det? vi kan se och höra det enskilda barnens intressen och kunnande i de mindre fasta grupper vi har varje dag, vi observerar, dokumenterar och följer upp.
 • Hur har barnen fått syn på sitt eget/andras lärande? Hur vet vi det? vi ser och hör att barnen själva tar intiativ till att dokumentera, fota och filma (med barnens egna padda), forska utan att vi pedagoger är drivande i frågan. intresset och kunskapen finns väckt hos barnen.
 • Hur har vår organisation fungerat? vår organisation, verksamhet och struktur har möjligjort framgång i våra projekt och vardag.
 • Hur har den pedagogiska miljön fungerat? vi har format vår pedagogiska miljö tillsammans med barnen och möjliggjort för lugnar miljöer inomhus, vi har struktur barnen är väl införstådd i vilket ger en klarhet över om vad som ska ske och var barnet ska vara.
 • Hur har vårdnadshavarna involverats? i det dagliga samtalet, via skolplattformen och nyhetsinlägg, via föräldramöten och utvecklingssamtal.
 • Vad blev bra/mindre bra? Varför? bra - att barnen själva tar intiativ till att forska, fundera, dokumentera o.s.v deras intresse har väckts vilket ledder till kunskap och nyfikenhet. - mindre bra - att vi blev begränsad av covid.
 • Vad är vi mest stolta över i projektet? barnens nu självklara tankesätt kring frågor om sitt närområde, djur och natur.
 • Vår viktigaste lärdom inför framtida projekt?
 • Vilka erfarenheter har vi gjort under året som kanske kan bli till beprövade erfarenheter? att hitta sätt att arbeta på i projektform även när det inte är som "vanligt" exempelvis en pandemi.
 
 

 

 


Läroplanskopplingar

Innehåller inga läroplanspunkter

Matriser i planeringen

Innehåller inga matriser

Uppgifter

Innehåller inga uppgifter

Varför Skolbanken?

Alla delar med alla

Planeringar i Unikum

Vem driver Skolbanken och varför?

Vem äger materialet?

Hjälp och support

Academy

FAQ

Ge oss feedback