Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

Engelska, Geografi, Kemi, Matematik, Svenska, Slöjd

·

Årskurs:

7 - 9

Datakunskap

Floraskolan, Skellefteå FSK/GR · Senast uppdaterad: 24 mars 2022

Praktisk IT- och Mediekompetens för elever

Under torsdagens projektdag kommer du få träna dina digitala förmågor.

Du börjar med uppgift 1 där du använder ordbehandlingsprogrammet Word och sedan uppgift 2 där du använder kalkylprogrammet Excel


Läroplanskopplingar

organisera och genomföra arbetet så att eleven får använda digitala verktyg på ett sätt som främjar kunskapsutveckling,

kan använda såväl digitala som andra verktyg och medier för kunskapssökande, informationsbearbetning, problemlösning, skapande, kommunikation och lärande

Matriser i planeringen
Datakunskap
Uppgifter
Uppgift 1 - Word
Uppgift 2 - Excel