Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

Svenska, Bild, SO (år 1-3)

·

Årskurs:

1 - 2

Istiden

Jutarumsskolan, Halmstad · Senast uppdaterad: 16 mars 2022

Välkommen till istiden! Under fyra veckors tid får du lära dig mer om istiden. Hur kan vi hitta spår från isarna i naturen? Hur kom våra sjöar till och varför heter det rullstensås? Hur tjock var isen och vilka var de första djuren som kom när isarna smälte?

Förmågor vi kommer att träna på

Begreppslig förmåga

Du kommer att få träna dig på den begreppsliga förmågan genom att lära dig olika begrepp och sätta in dem i rätt sammanhang.

Analysförmågan

Du kommer att få träna dig på analysförmågan genom att placera ut bilder på en tidslinje och kunna hitta spår från istiden i naturen. 

Kommunikativa förmågan

Du kommer att få träna dig på den kommunikativa förmågan genom att samtala, diskutera och reflektera och motivera.

Procedurförmåga

Du kommer att få träna dig på procedurförmågan genom att skriva enkla faktatexter om istiden och dess djur med hjälp av tankekartor.

 

Centralt innehåll

 

Arbetssätt

Du ska

- läsa faktatexter (lyssna på högläsning) och kunna svara på frågor om det du 

  läst (hört).

- skriva faktatexter och rita bilder om djuren som levde på istiden utifrån stödord.

- kunna delta i samtal kring det du läst och utifrån filmer du ser(Arkeologens dotter och gigantens jättar från sli).

- få förståelse för vad en tidslinje visar och kunna göra en egen tidslinje

- känns till begreppen dåtid, nutid och framtid.

- reflektera över vilka spår vi ser av istiden i dag.

- kunna para ihop bilder i kronologisk ordning från istiden.

- gör en egen tidslinje från det att du föds till där du är i dag. 

- få tillverka en egen istid i en skokartong där du samlar spår av istiden. 

- i temat integreras svenska och bild då du kommer få skriva faktatexter, läsa och skapa.

 

Bedömning

Jag kommer att bedöma din förmåga att:

- beskriva hur det var på istiden med hjälp av bilder.

- delta i diskussioner

- skriva texter och läsa om istiden och dess giganter.

 

Bedömningen kommer att ske kontinuerligt genom temat.

 

Viktiga begrepp

tidsålder

tidslinje

istid

flyttblock

jättegrytor

rullstensås

rundhäll

isräfflor

morän

tundra

dåtid

nutid

framtid

 


Läroplanskopplingar

analysera historiska och samtida bilders uttryck, innehåll och funktioner.

formulera sig och kommunicera i tal och skrift,

använda en historisk referensram som innefattar olika tolkningar av tidsperioder, händelser, gestalter, kulturmöten och utvecklingslinjer,

använda historiska begrepp för att analysera hur historisk kunskap ordnas, skapas och används.

Teckning, måleri, modellering och konstruktion.

Handstil och att skriva med digitala verktyg.

Språkets struktur med stor och liten bokstav, punkt, frågetecken och utropstecken samt stavningsregler för vanligt förekommande ord i elevnära texter.

Tidsbegreppen stenålder, bronsålder och järnålder.

Hur forntiden kan iakttas i vår tid genom spår i naturen och i språkliga uttryck.

Tidslinjer och tidsbegreppen dåtid, nutid och framtid.

Eleven kan skriva enkla texter med läslig handstil och på dator.

Dessutom beskriver eleven hur man kan iaktta spår av forntiden i naturen och i språkliga uttryck.

Vidare kan eleven i viss utsträckning använda tidslinjer och några olika tidsbegrepp för att ange händelser i tid.

Matriser i planeringen

Innehåller inga matriser

Uppgifter

Innehåller inga uppgifter