Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

Historia

·

Årskurs:

4 - 6

Frihetstiden, Gustavianska tiden, 1800-tal

Vist skola, Linköping · Senast uppdaterad: 30 mars 2022

Det är 1700-tal. Stormaktstiden är slut där krig, pest och missväxt har tagit hårt på befolkningen. Men nu är det äntligen fred och skörden går bättre för bönderna. Nu har inte längre kungen någon enväldig makt utan riksdagen får mer att säga till om. Många nya uppfinningar kommer till, t.ex. ångmaskinen och befolkningen ökar.

 Innehåll

Undervisningen kommer att handla om

hur två nya partier bildas i riksdagen (hattarna och mössorna), hur jordbruket förändras och konsekvenserna av detta, hur befolkningen växer, hur livet var på 1700-talet, och Gustav III envälde. Vi avslutar området med att prata om 1800-talet, vilka konsekvenser befolkningsökningen får, att jordbruket förändras och att många svenskar börjar utvandra till Amerika.

Målet med undervisningen/under arbetsområdet kommer du att få kunskaper om

- Likheter och skillnader i levnadsvillkor

- Vad vi kan utläsa från källor

- Vetenskapspersonernas betydelse

- Jordbrukets förändring (storskiftet)

- Orsaker/konsekvenser av befolkningsökningen

- Hur Sverige förändrades när Gustav III blev kung

 

Så här kommer vi att arbeta/hur

Vi kommer att läsa fakta ur olika historiska källor (utgår ifrån Upptäck Historia)

Vi kommer att titta på filmer (Sveriges historia)

Vi kommer att diskutera, samtala och arbeta med de texter vi läser och filmer vi tittar på

Vi kommer resonera kring orsaker och konsekvenser

Vi kommer att jobba enskilt, i par samt i helklass

 

 Jag kommer bedöma dina kunskaper med hjälp av

  • att du visar dina kunskaper genom delaktighet i diskussioner
  • det du gör på lektionen
  •  prov i slutet av arbetsområdet

 

 

 


Läroplanskopplingar

använda en historisk referensram som innefattar olika tolkningar av tidsperioder, händelser, gestalter, kulturmöten och utvecklingslinjer,

kritiskt granska, tolka och värdera källor som grund för att skapa historisk kunskap,

reflektera över sin egen och andras användning av historia i olika sammanhang och utifrån olika perspektiv, och

använda historiska begrepp för att analysera hur historisk kunskap ordnas, skapas och används.

Sveriges och Nordens ekonomiska och kulturella globala utbyte, till exempel i form av järnexport och genom resor till Asien.

Jordbrukets omvandling och dess konsekvenser för människor.

Den stora folkökningen samt dess orsaker och konsekvenser för olika människor och grupper.

Framväxten av parlamentarism, partiväsen och nya lagar i Sverige.

Eleven har grundläggande kunskaper om historiska förhållanden, skeenden och ge­stalter under olika tidsperioder.

Eleven visar det genom att föra enkla och till viss del underbyggda resonemang om orsaker till och konsekvenser av samhällsförändringar och människors levnadsvillkor och handlingar.

Eleven kan undersöka utvecklingslinjer inom kulturmöten, migration, politik och levnadsvillkor och beskriver då enkla sam­ band mellan olika tidsperioder.

I studier av historiska förhållanden, skeenden och gestalter såväl som vid användning av källor och i resonemang om hur historia används kan eleven använda historiska begrepp på ett i huvudsak fungerande sätt.

Matriser i planeringen
Frihetstiden, Gustavianska tiden och början på 1800 talet (ca 1700-1850)
Uppgifter

Innehåller inga uppgifter