Skolbanken Logo
Skolbanken

Årskurs:

F - 6

Finplanering Sv

Närlundaskolan, Ekerö · Senast uppdaterad: 13 juni 2023

Vi kommer arbeta med och så småningom skriva berättelser utifrån Klara Sv. Målet är att eleverna ska lära sig vilka delar en berättelse innehåller, bli bra på att beskriva miljöer och personer och få ihop en egen handling. Under tiden kommer vi också träna läsförståelse i berättelser och påbörja ett grammatikprojekt med fokus på ordklasser.

 

 

  BEGREPP

 • Presentation, miljöbeskrivning, problem, lösning och avslut
 • Grammatiska begrepp, substantiv, verb, adjektiv, bestämd och obestämd form, 

 

  LÄRANDEMÅL

Konkretisering av innehållet, förmågor som tränas, utvecklat kunskaper

När arbetsområdet är slut ska eleverna ha utvecklat sådana kunskaper och förmågor att de:

 • Kan ta ut de olika delarna ur en berättelse. 
 • Kan skriva en berättelse som innehåller rätt struktur och en beskrivning av en plats och person. 

 • Har utvecklat sina grammatiska kunskaper och kan olika ordklasser såsom substantiv, adjektiv, verb, prepositioner och . 

  SÅ HÄR KOMMER VI ATT ARBETA

 

 • Vi kommer arbeta med olika sidor i boken "Klara Svenska" som innehåller en tydlig struktur och ordning för området. Eleverna kommer få träna på att skriva beskrivningar av platser och beskriva utifrån alla sinnena vi har. Sidorna i Klara Sv är: 52-61 och 70-75.
 • Eleverna kommer få skriva i grupper först och sedan enskilt.
 • Vi kommer arbeta i ett häfte med grammatiken och titta på grammatikbolaget på urplay.se. 
 • Vi kommer läsa texter gemensamt för att träna läsförståelse och sedan besvara frågor på olika nivåer. 

 

  SÅ HÄR KOMMER DITT ARBETE ATT BEDÖMAS

 • Din skrivförmåga bedöms i hur väl strukturerad din text är och hur du kan beskriva miljö och personer. Detta kommer bedömas under tiden vi jobbar i klara svenska och de uppgifter vi gör under tidens gång, men också i den slutgiltiga texten som vi avslutar arbetet med. 
 •  
 • Dina grammatiska kunskaper kommer bedömas under tidens gång då vi arbetar med att plocka ut ord för olika ordklasser under dessa veckor. Dessutom har du möjlighet att bli bedömd i det muntliga då möjlighet att visa sina kunskaper kommer finnas bland annat genom att skriva på tavlan och räcka upp handen för att besvara frågor. ...

 

 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Centralt innehåll

 • Strategier för att skriva olika typer av texter med anpassning till deras typiska uppbyggnad och språkliga drag. Skapande av texter där ord, bild och ljud samspelar, såväl med som utan digitala verktyg.
 • Olika sätt att bearbeta egna och gemensamma texter till innehåll och form. Hur man ger och tar emot respons på texter.


Kunskapskrav

Eleven kan skriva olika slags texter med begripligt innehåll och i huvudsak fungerande struktur samt viss språklig variation. I texterna använder eleven grundläggande regler för stavning, skiljetecken och språkriktighet med viss säkerhet. De berättande texter eleven skriver innehåller enkla gestaltande beskrivningar och enkel handling. Eleven kan söka, välja ut och sammanställa information från ett avgränsat urval av källor

 

Tabellen kan VH endast läsa om de öppnar den i en webbläsare (bäst vy på dator)

Vecka 

xxxxxxxxxx

xxxxxxxx 

xxxxxxxxxxx

xxxxxxxxxx

 xxxxxxxxx   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Läroplanskopplingar

Innehåller inga läroplanspunkter

Matriser i planeringen

Innehåller inga matriser

Uppgifter

Innehåller inga uppgifter