Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

NO (år 1-3), Svenska

·

Årskurs:

3

Kroppen

Katarina Norra skola, Stockholm Grundskolor · Senast uppdaterad: 16 mars 2022

Under detta tema kommer du lära dig mer om människokroppen. Vi ska jobba med kroppen och vår hälsa, vi ska lära oss om olika organ och om matens väg genom kroppen. Vi ska även lära oss om vad vi ska göra för att kroppen ska må bra. Vi arbetar med temat under vecka 11, 12, 13, 14 16.

Vad ska vi arbeta med?

Tema kroppen syftar till att du ska få grundkunskaper om kroppen och kroppsdelarnas funktion och hur du själv på bästa sätt kan ta hand om din kropp.

 

Vad ska du lära dig?

Betydelsen av mat sömn, hygien, motion och sociala relationer för att må bra.

Om människans organ, kroppsdelar, deras namn och funktion.

 

Hur ska vi arbeta?

Du kommer att få:

  • Läsa faktatexter och samtala om innehåll, bilder och betydelsen av ord och begrepp.
  • Diskutera vad kroppen behöver för att må bra.
  • Svara på faktafrågor om tema kroppen samt skriva fakta om kroppen
  • Titta på faktafilmer om kroppen
  • Dokumentera dina kunskaper i ett digitalt verktyg.

 

Hur ska du visa vad du lärt dig? 

Genom variationen av arbetssätt och innehåll kopplat till vad du ska utveckla, kommer du ges möjlighet att visa din kunskapsutveckling om hur du:

·      Förklarar och samtalar om hälsa samt vad som påverkar hur vi mår.

·      Berättar om vår kropp, vad kroppsdelarna heter och vilken funktion de har.

·      Såväl skriftligt som muntligt kan beskriva hur kroppen fungerar.

·      Skapar dokumentationer.


Läroplanskopplingar

använda kunskaper i biologi för att granska information, kommunicera och ta ställning i frågor som rör hälsa, naturbruk och ekologisk hållbarhet,

använda biologins begrepp, modeller och teorier för att beskriva och förklara biologiska samband i människokroppen, naturen och samhället.

Betydelsen av mat, sömn, hygien, motion och sociala relationer för att må bra.

Människans kroppsdelar, deras namn och funktion.

Eleven berättar också om några av människans kroppsdelar och sinnen, och diskuterar några faktorer som påverkar människors hälsa.

Eleven dokumenterar dessutom sina undersökningar med hjälp av olika uttrycksformer och kan använda sig av sin dokumentation i diskussioner och samtal.

I texterna kan eleven använda stor bokstav, punkt och frågetecken samt stava ord som eleven själv ofta använder och som är vanligt förekommande i elevnära texter.

Texterna innehåller grundläggande ämnesspecifika ord och begrepp som används så att innehållet klart framgår.

Genom att kombinera sina texter med bilder kan eleven till viss del förstärka och förtydliga sina budskap.

Matriser i planeringen

Innehåller inga matriser

Uppgifter

Innehåller inga uppgifter

Hjälp och support

Academy

FAQ

Ge oss feedback