Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

Matematik

·

Årskurs:

1

Favorit matematik 1B, kapitel 2.

Skulltorps skola F-5, Partille · Senast uppdaterad: 16 mars 2022

Problemlösning och tiotalsövergång.

Vad ska vi lära oss?

- Problemlösning. 

- Addition och tiotalsövergång i talområdet 0 - 20. 

- Huvudräkning. 

 

Vilka begrepp kommer vi arbeta med?

- Addition och addera. 

- Subtraktion och subtrahera. 

- Term och summa. 

- Problemlösning. 

- Sammanlagt. 

Hur skall vi göra?

- Använda konkret material. 

- Samtala utifrån bilder. 

- Använda tallinjen. 

- Enskilt arbete i matematikboken. 

- Spela matematikspel. 

- Se på film. 

- Gemensamma genomgångar. 

- Lyssna på berättelser. 

- Träna på huvudräkningsuppgifter. 

När ?

Vårterminen - 22. 

Varför ska vi göra det här?

Eleverna kommer få tillfälle att utveckla följande förmågor:

- Använda och analysera matematiska begrepp och samband mellan begrepp.  

- Välja och använda lämpliga matematiska metoder för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter. 

Bedömning.

Utifrån de konkretiserade målen kommer bedömning av kunskaper och förmågor kommer att göras genom:

  • Samtal med eleverna. 
  • Göra "vad har jag lärt mig"- sidorna. 
  • Självskattning. 
  • Diagnos i Mitt lärande. 

Läroplanskopplingar

formulera och lösa problem med hjälp av matematik samt värdera valda strategier och metoder,

använda och analysera matematiska begrepp och samband mellan begrepp,

välja och använda lämpliga matematiska metoder för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter,

Naturliga tal och deras egenskaper samt hur talen kan delas upp och hur de kan användas för att ange antal och ordning

De fyra räknesättens egenskaper och samband samt användning i olika situationer.

Centrala metoder för beräkningar med naturliga tal, vid huvudräkning och överslagsräkning samt vid beräkningar med skriftliga metoder och digitala verktyg. Metodernas användning i olika situationer.

Matematiska likheter och likhetstecknets betydelse.

Strategier för matematisk problemlösning i enkla situationer.

Matriser i planeringen

Innehåller inga matriser

Uppgifter

Innehåller inga uppgifter

Hjälp och support

Academy

FAQ

Ge oss feedback