Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

Geografi

·

Årskurs:

6

Geografi år 6 Storvretaskolan VT 2022

Storvretaskolan, Uppsala · Senast uppdaterad: 16 mars 2022

Geografi åk 6, i detta område kommer vi att arbeta med varför jorden är en perfekt plats för liv. Du kommer att lära dig om världsdelar, hav och jordens natur och befolkningsfördelning. Vi kommer även att öva på namngeografi samt hur vi människor påverkar jordens klimat.

Pedagogisk Planering Geografi

Årskurs 6 VT 2022 

Syfte

Genom undervisningen kommer eleverna att få möjlighet att utveckla sina förmågor att:

 • Ha kunskaper om naturens processer och människans påverkan på livsmiljöer
 • Analysera samspelet mellan människa samhälle och natur
 • Använda geografiska begrepp
 • Undersöka omvärlden och använda kartor, andra geografiska källor, metoder och tekniker
 • Resonera kring olika levnadsvillkor

Central innehåll (från lgr. 11)

 • Fördelningen av Sveriges, Nordens och övriga Europa befolkning samt orsaker till fördelningen och konsekvenser av denna.
 • Centrala ord och begrepp som behövs för att kunna läsa, skriva och samtala om geografi.
 • Ojämlika levnadsvillkor i världen, vilka orsaker som ligger bakom detta.

Konkretisering av målen

Eleverna skall kunna

 • Världsdelar, kontinenter, världshav, 10 större länder och dess huvudstäder, öar, vatten och berg. (Seterra)
 • Befolkningsfördelningen i världen, orsaker och konsekvenser till denna fördelning
 • Jordens klimatzoner och naturtyper
 • Växthuseffekten och människans påverkan på klimatet

Undervisningen

Undervisningen kommer att bestå av:

 • Lärarledda genomgångar
 • Enskilt arbete
 • Film
 • Datorsimuleringar (Seterra)

Du kommer att visa dina kunskaper genom att:

 • Skriftligt prov, världens länder och huvudstäder (minst 10 olika)
 • Skriftlig uppgift, befolkningsfördelning i världen och ojämlika levnadsvillkor
 • Aktivt deltagande i lektionsarbetet
 • Instuderingsfrågor till boken "Koll på Geografi"

 

 


Läroplanskopplingar

Jordytan och på vilka sätt den formas och förändras av människans markutnyttjande och naturens egna processer, till exempel plattektonik och erosion. Vilka konsekvenser detta får för människor och natur.

De svenska, nordiska och övriga europeiska natur- och kulturlandskapen. Processen bakom samt deras utmärkande drag och utbredning.

Fördelningen av Sveriges, Nordens och övriga Europas befolkning samt orsaker till fördelningen och konsekvenser av denna.

Namn och läge på övriga Europas länder samt viktigare öar, vatten, berg, regioner och orter.

Centrala ord och begrepp som behövs för att kunna läsa, skriva och samtala om geografi.

Ojämlika levnadsvillkor i världen, till exempel olika tillgång till utbildning, hälsovård och naturresurser samt några bakomliggande orsaker till detta. Enskilda människors och organisationers arbete för att förbättra människors levnadsvillkor.

Matriser i planeringen
Kunskapskrav geografi åk 4-6
Uppgifter

Innehåller inga uppgifter

Hjälp och support

Academy

FAQ

Ge oss feedback