Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

Kemi

·

Årskurs:

8

Kemi åk 8 vt 2022

Trollbodaskolan, Stockholm Grundskolor · Senast uppdaterad: 31 mars 2022

Vad är motsatsen till surt? Vad har en godisbit och ett träd gemensamt?

 Vad ska vi arbeta med?

Vi kommer arbeta med syror och baser, jonföreningar, organisk kemi samt livets kemi.
I Spektrum kemi är det kapitel 4,5,7 och 8

  

Hur ska vi arbeta?

Vi kommer arbeta med lärarledda genomgångar, diskussioner och praktiska övningar.
För att du ska lyckas med kemin krävs det att du är aktiv på lektionerna och repeterar hemma och läser i boken.

 

 

Vad ska du lära dig?

Syror och baser

 

Du ska kunna förstå, använda och förklara begreppen:

Surt, basiskt, neutralt, pH-värde, indikator, vätejoner, hydroxidjoner

 

Du ska kunna

namn och kemisk beteckning på syrorna: saltsyra, svavelsyra, salpetersyra
namn och kemisk beteckning på baserna: natriumhydroxid, kaliumhydroxid,

skillnaden mellan starka och koncentrerade syror/baser
hur pH-skalan fungerar
vad som gör att syror och baser är frätande

 

Du ska även kunna

Resonera kring orsaker och konsekvenser av surt regn
Använda kunskaper inom området för att föra och bemöta argument


Källkritiskt granska information

Genomföra systematisk undersökning och skriva laborationsrapport

 

Jonföreningar

 

Du ska kunna förstå, använda och förklara begreppen:

Salt, oxider, formelenhet, fällning

 

Du ska kunna

namn och kemisk beteckning på bordssalt (natriumklorid)
skriva balanserade reaktionsformler när jonföreningar bildas
hur jonföreningar namnges

Du ska även kunna

Använda kunskaper inom området för att föra och bemöta argument


Källkritiskt granska information

Genomföra systematisk undersökning och skriva laborationsrapport

 

Organisk kemi

 

Du ska kunna förstå, använda och förklara begreppen:

Molekylformel, strukturformel, kolväte, alkaner, isomerer,
mättade och omättade kolväten, alkener, alkyner, alkohol, estrar

 

Du ska kunna

namn och kemisk beteckning på de 4 första ämnena i alkanserien
hur alkener och alkyner namnges
vad jäsning är och hur det går till
namn och kemisk beteckning på etanol, glykol, glycerol
hur organiska syror namnges
hur organiska syror kan bildas och hur estrar kan bildas

 

Du ska även kunna

Resonera kring konsekvenser av förbränning av kolväten

Använda kunskaper inom området för att föra och bemöta argument


Källkritiskt granska information

Genomföra systematisk undersökning och skriva laborationsrapport

 

 

Livets kemi

 

Du ska kunna förstå, använda och förklara begreppen:

Fotosyntes, cellandning, kolhydrater, glukos, sackaros, laktos, cellulosa, protein, aminosyror, essentiella aminosyror, fett, enzymer, vitaminer

 

Du ska kunna


namn och kemisk beteckning på glukos, fruktos, galaktos
hur disackarider är uppbyggda, skillnad och likheter mellan cellulosa och stärkelse,
hur kroppen reagerar på långsamma och snabba kolhydrater
hur fettmolekyler är uppbyggda,
skillnad i uppbyggnad mellan mättade och omättade fetter,
var mättade respektive omättade fetter finns i maten
vad som händer med protein som upphettas

 

 

Du ska även kunna

Resonera kring orsaker och konsekvenser av brist på vitala ämnen i kroppen

Använda kunskaper inom området för att föra och bemöta argument


Källkritiskt granska information

Genomföra systematisk undersökning och skriva laborationsrapport

 

 

 

 

Preliminär översikt

Vecka

Innehåll

Att läsa i boken

övrigt

10

Syror och baser

102 – 118

 

11

jonföreningar

124 – 134

 

12

Kolatomen, kolväten, alkaner, isomerer

158 - 165

 Prov 1A kap 4 och 5

13

Mättade/omättade kolväten, alkohol

166 – 172

 

14

Organiska syror, estrar

172 – 182

 

15

PÅSKLOV

 

 

16

Repetition

 

 

17

Repetition

 

 

18

Fotosyntes, kolhydrater

188 – 196

Prov 2A tisdag

19

Fetter, proteiner

196 – 211

 

20

enzymer, vitaminer

 

Labbtest

21

Repetition 

 

Prov 2B måndag

22

Repetition 

 

Prov 3A tisdag

 

 Prov A – testar förmågan att förstå och använda begrepp och samband

Prov B – testar förmågan att resonera och argumentera samt att vara källkritisk

Labtest – testar förmågan att genomföra systematiska undersökningar och skriva       
                laborationsrapportLäroplanskopplingar

Innehåller inga läroplanspunkter

Matriser i planeringen

Innehåller inga matriser

Uppgifter

Innehåller inga uppgifter

Hjälp och support

Academy

FAQ

Ge oss feedback