Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

Samhällskunskap, Religionskunskap

·

Årskurs:

4

Samerna

Björndammens skola F-6, Partille · Senast uppdaterad: 16 mars 2022

I det här området kommer du att få lära dig mer om samernas historia, deras äldre religion och hur de lever idag.

Arbetsområde:

 

Centralt innehåll som du kommer att arbeta med...

 

  • Religion: Vad religioner och andra livsåskådningar kan betyda för människors identitet, livsstil och grupptillhörighet.

  • Samhällskunskap: Urfolket samerna och övriga nationella minoriteter i Sverige. De nationella minoriteternas rättigheter.

  • Religion: Berättelser från fornskandinavisk och äldre samisk religion.

 

Kunskapskrav som kommer att bedömas är:

 

  • Re- Eleven kan beskriva några grundläggande drag i fornskandinavisk och samisk religion och ger även exempel på hur fornskandinavisk religion kan iakttas i dagens samhälle.

  • Re- Eleven kan också föra utvecklade resonemang om hur livsfrågor skildras i olika sammanhang och vad religioner och andra livsåskådningar kan betyda för olika människor på ett sätt som för resonemanget framåt.

  • Sh -Eleven kan utifrån något givet exempel föra enkla resonemang dels om hur individer och grupper kan påverka beslut på olika nivåer, dels om förhållanden som begränsar människors möjligheter att påverka.

  • Re -Eleven kan söka information om religioner och andra livsåskådningar och använder då olika typer av källor på ett i huvudsak fungerande sätt samt för enkla resonemang om informationens och källornas användbarhet.

  • Eleven har grundläggande kunskaper om några heliga platser eller rum, ritualer och levnadsregler som hör till världsreligionerna och visar det genom att föra enkla resonemang om likheter och skillnader mellan några religioner. Eleven visar även på enkla samband mellan konkreta religiösa uttryck och centrala tankegångar inom världsreligionerna.

Dina kunskaper kommer att bedömas utifrån:

Valfri bedömningsuppgift där du antingen berättar, skriver, presenterar eller gör en plansch där du besvarar frågor om samerna, deras historia, deras äldre religion samt hur de lever idag.


Läroplanskopplingar

Innehåller inga läroplanspunkter

Matriser i planeringen

Innehåller inga matriser

Uppgifter

Innehåller inga uppgifter

Hjälp och support

Academy

FAQ

Ge oss feedback