Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

Teknik

·

Årskurs:

4

Teknik vt 2022- Mjölkkartong bilar

Ringstorpsskolan, Helsingborg · Senast uppdaterad: 16 mars 2022

Du ska under några veckor jobba med att konstruera en bil av en mjölkkartong. Innan du börjar att bygga så ska du göra en skiss som du sedan använder dig av när du börjar ditt byggande av bilen. Vi kommer också ha en del teori där vi pratar om bilens historia samt tittar lite närmare på hur en motor fungerar.

 

I arbetet utvecklar du din kunskap om:

 • Att använda och förstå de begrepp vi använt i arbetsområdet
 • Att tillverka egna bilar efter enkla instruktioner
 • Att göra skisser och ritningar till de tillverkade konstruktionerna
 • Att känna till lite om bilens utveckling från första bilen till dagens elbilar

Så här kommer vi att arbeta:

 • Genomgångar i klassrummet
 • Diskussioner och samtal
 • Se filmer 
 • Bygga en bil med hjälp av fyra trähjul, en blompinne, en mjölkkartong, ett sugrör samt lim

Så här visar du dina förmågor och kunskaper:

 • Genom ditt arbete med bilen samt hur du löser problem som uppstår längs vägen.
 • Genom din skiss på bilen.
 • Att du kan förklara hur bilen har förändrats över tid.

 


Läroplanskopplingar

identifiera och analysera tekniska lösningar utifrån ändamålsenlighet och funktion,

identifiera problem och behov som kan lösas med teknik och utarbeta förslag till lösningar,

analysera drivkrafter bakom teknikutveckling och hur tekniken har förändrats över tid.

Vardagliga föremål som består av rörliga delar och hur de rörliga delarna är sammanfogade med hjälp av olika mekanismer för att överföra och förstärka krafter.

Ord och begrepp för att benämna och samtala om tekniska lösningar.

Dokumentation i form av skisser med förklarande ord och begrepp, symboler och måttangivelser samt fysiska och digitala modeller.

Matriser i planeringen
Teknik- Mjölkkartong bilar
Uppgifter

Innehåller inga uppgifter

Hjälp och support

Academy

FAQ

Ge oss feedback