Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

Svenska

·

Årskurs:

4 - 6

Språkträning- år 4

Ornäs skola, Borlänge · Senast uppdaterad: 16 mars 2022

I det här arbetsområdet kommer du få öva alfabetet, vokalerna, stava olika ljud(ng, å, ks, ä, tj) och ordklasser (substantiv, adjektiv, verb).

I detta arbetsområde kommer du att få lära dig:

  • alfabetet, alfabetisk ordning, vokaler och konsonanter
  • stava en del svårstavade ord, dubbla konsonanter och ng-,ks-,å-, ä-, tj-ljuden
  • ordklasserna substantiv, adjektiv och verb

Arbetssätt:

  • genomgångar
  • övningar enskilt, gruppvis och i helklass
  • arbete i Studio svenska 
  • "Grammatikbolaget" från UR play Grammatikbolaget | UR Play

Bedömning:

Du kommer att bedömas under arbetets gång och i ett mindre test.

Se matris

 


Läroplanskopplingar

formulera sig och kommunicera i tal och skrift,

Språkets struktur med meningsbyggnad, huvudsatser, bisatser, stavningsregler, skiljetecken, ords böjningsformer och ordklasser. Textuppbyggnad med hjälp av sambandsord.

I texterna använder eleven grundläggande regler för stavning, skiljetecken och språkriktighet med viss säkerhet.

Matriser i planeringen
Språkträning - år 4
Uppgifter

Innehåller inga uppgifter

Hjälp och support

Academy

FAQ

Ge oss feedback