Skolbanken Logo
Skolbanken

Barnkonventionen:barnets bästa

Gómorronsol, Skellefteå FSK/GR · Senast uppdaterad: 16 mars 2022

Barnets bästa

Grön påse: namnsång

Gul påse: vi läser Barnets bästa och har boksamtal kring boken och varför barnen inte kan bestämma i allt.

Röd påse: Gubben gran, Jan banan


Läroplanskopplingar

förmåga att upptäcka, reflektera över och ta ställning till olika etiska dilemman och livsfrågor i vardagen,

visa respekt för individen och medverka till att skapa ett demokratiskt klimat, där barnen får möjlighet att känna samhörighet och utveckla ansvar och solidaritet

Matriser i planeringen

Innehåller inga matriser

Uppgifter

Innehåller inga uppgifter