Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

Religionskunskap, Historia

·

Årskurs:

4

Forntiden och Vikingatiden

Storkskolan, Sjöbo · Senast uppdaterad: 16 mars 2022

Människorna som levde i Norden ungefär 850 - 1050 e.Kr. kallas idag för vikingar. Vikingarna var bönder, jägare och fiskare. Vikingarna var också duktiga handelsmän som gav sig ut på långa resor. Ordet viking tros betyda “från viken”, alltså någon som levde vid eller brukade uppehålla sig vid vikar och fjordar.

Under arbetsområdet "Forntiden och Vikingatiden" kommer vi att arbeta med de utmärkande dragen för stenåldern, bronsåldern och järnåldern och fördjupa oss i Vikingatiden.

 

Arbetsområdets syfte och mål

I historia tränar vi förmågan att:

 • använda historia: tidslinje, händelser, förändring
 • granska, tolka och värdera så att vi utvecklar vår kunskap
 • reflektera över vår användning av historia 
 • använda historiska begrepp

I religion tränar vi förmågan att:

 • analysera asatron och kristendomen
 • reflektera över asatron och kristendomen
 • resonera kring asatron och kristendomen
 • argumentera om asatron och kristendomen
 • söka information om asatron och kristendomen

Efter Forntiden ska du kunna:

 • redogöra kort för var och en av epokerna under forntiden.
 • resonera kring hur hällristningar och gravar kan användas som källor.

Efter Vikingatiden ska du kunna:

 • beskriva hur människorna levde under vikingatiden.
 • förklara hur och varför vikingarna gav sig ut på resor.
 • resonera kring hur runor kan användas som källor.
 • ge exempel på likheter och skillnader mellan vikingarnas tro och den kristna tron.

 

Undervisning

Vi kommer arbeta med:

Historia

 • De utmärkande dragen för stenåldern, bronsåldern och järnåldern.
 • Nordens kulturmöten med övriga Europa och andra delar av världen genom vikingatidens resor 
 • Kristendomens införande i Norden. 
 • Vad arkeologiska fynd, kan berätta.
 • Exempel på hur forntiden kan avläsas i våra dagar genom traditioner och namn.
 • Vad begreppen förändring, likheter och skillnader, kronologi, orsak och konsekvens, källor och tolkning betyder och hur de används i historiska sammanhang.
 • Tidsbegreppen forntiden och vikingatiden.

Religion

 • Berättelser från fornskandinavisk religion.
 • Hur spår av fornskandinavisk religion kan iakttas i dagens samhälle.

 

Arbetssätt

Vi kommer:

 • läsa och arbeta med faktatexter
 • lyssna på skönlitterära texter
 • se på film
 • arbeta med ord och begrepp som har med forntid och vikingatid att göra
 • arbeta med olika uppgifter t.ex. frågor och skriva texter
 • arbeta självständigt och i par

 

Bedömning

Du ska ha kunskap om:

 

 • Sveriges historia under Forntiden och Vikingatiden.
 • hur vi kan veta så mycket om dessa tidsperioder och vilka spår vi kan se.

Du ska kunna berätta om:

 • att vikingatiden var den senaste delen av järnåldern.
 • om hur vikingarnas skepp såg ut.
 • om vikingarnas resor och vad det betydde för människorna hemma och dit de reste.
 • om vikingatåg.
 • om vikingarnas gudar och om asatron.
 • om hur det var att leva under Vikingatiden.
 • om vem, som hade mest, respektive minst, makt i en vikingaby.
 • varför släkten var så viktig på vikingatiden.
 • om vikingarnas trälar.
 • kortfattat om hur kristendomen infördes.

Läroplanskopplingar

Innehåller inga läroplanspunkter

Matriser i planeringen
Forntiden och Vikingatiden
Uppgifter

Innehåller inga uppgifter

Hjälp och support

Academy

FAQ

Ge oss feedback