Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

Historia

·

Årskurs:

4 - 6

Historia Vasatiden och Östersjöriket VT22

Österbyskolan, Östhammar · Senast uppdaterad: 22 mars 2022

Medeltiden avslutas med Stockholms blodbad. Nu kommer en ny tid. Den varar mellan åren 1523-1611 och kallas för Vasatiden. Under denna period styrs Sverige av Gustav Vasa och sedan han hans söner och barnbarn. Vi kommer att arbeta med hur Gustav Vasa tar makten, hur han styr Sverige och hur hans söner, efter hans död, tar över tronen en efter en. Därefter arbetar vi med hur Sverige styrs och fungerar under Östersjöriket 1611-1718. Hur ser det ut i Sverige under Vasatiden och Östersjöriket? Vilka förändringar sker i Sverige och varför sker det förändringar? Vad förblir detsamma och varför ändras bara vissa saker? Hur har folket det under Vasatid resp. Östersjöriket? Hur förändras kyrkans ställning i samhället? Vilka spår kan vi se av Vasatiden och Östersjöriket idag?

 

Under arbetsområdet kommer vi bl.a.

  • Titta på faktafilmer (film och skola, Ne.se, Urplay.se)
  • Anteckna
  • Arbeta med begrepp
  • Undersöka tidslinjer
  • Arbeta med faktatexter 
  • Öva på orsak och konsekvens till olika fenomen
  • Diskutera och reflektera i mindre grupper och helklass
  • Arbeta med historiebruk och resonera kring olika källors användbarhet

Bedömning sker löpande under lektionstid och genom skriftliga bedömningsuppgifter.

 


Läroplanskopplingar

använda en historisk referensram som innefattar olika tolkningar av tidsperioder, händelser, gestalter, kulturmöten och utvecklingslinjer,

kritiskt granska, tolka och värdera källor som grund för att skapa historisk kunskap,

använda historiska begrepp för att analysera hur historisk kunskap ordnas, skapas och används.

Nordens och Östersjöområdets deltagande i ett globalt utbyte, till exempel av handelsvaror, språk och kultur.

Den svenska statens framväxt och organisation.

Reformationen och dess konsekvenser för Sverige och övriga Europa.

Vad historiska källor, till exempel brev och andra dokument, kan berätta om likheter och skillnader i levnadsvillkor för barn, kvinnor och män jämfört med i dag.

Matriser i planeringen

Innehåller inga matriser

Uppgifter

Innehåller inga uppgifter

Hjälp och support

Academy

FAQ

Ge oss feedback