Skolbanken Logo
Skolbanken

Årskurs:

F

Kemi år 9

Nya Elementar, Stockholm Grundskolor · Senast uppdaterad: 16 mars 2022

Kemi är ämnet som beskriver materiens uppbyggnad

Kemi år nio handlar mycket om atomens uppbyggnad, det periodiska systemets uppbyggnad, joner och salter. Här blir det även en djupare beskrivning om pH (syror, baser och salter). Förståelse av miljöpåverkan av försurning och ozonskikt kommer att fördjupas

Detta läsår har skolan blivit tilldelade Kemi som NP-ämne


Läroplanskopplingar

Innehåller inga läroplanspunkter

Matriser i planeringen

Innehåller inga matriser

Uppgifter

Innehåller inga uppgifter

Varför Skolbanken?

Alla delar med alla

Planeringar i Unikum

Vem driver Skolbanken och varför?

Vem äger materialet?

Hjälp och support

Academy

FAQ

Ge oss feedback