Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

Svenska

·

Årskurs:

4

Skriva instruerande text år 4 VT 22

Almekärrsskolan, Lerum · Senast uppdaterad: 16 mars 2022

Instruerande text. När kan det vara bra att kunna förstå, följa/ skriva instruerande text?

Syfte och mål

Förstå och kunna skriva en instruerande text

 

Undervisning

  • Klassen/gruppen arbetar gemensamt med modelltexter och lär sig känna igen en instruktion, med material, arbetsgång och eventuella bilder. Vi övar på att ordna en arbetsgång i rätt följd samt att illustrera instruktioner. 
  • Eleverna arbetar med de språkliga drag som används i instruerande texter, som verb i imperativ och korta tydliga meningar.
  • Varje elev planerar och skriver på egen hand en instruktion 

Bedömning

Vi bedömer din förmåga att …

• förstå syftet med en instruerande text

• kunna skriva en instruktion där innehållet är tydligt och anpassat till syftet

• kunna använda strukturen för en instruerande text

• kunna använda de språkliga drag som är typiska för en instruerande text

 

 


Läroplanskopplingar

Strategier för att skriva olika typer av texter med anpassning till deras typiska uppbyggnad och språkliga drag. Skapande av texter där ord, bild och ljud samspelar, såväl med som utan digitala verktyg.

Språkets struktur med meningsbyggnad, huvudsatser, bisatser, stavningsregler, skiljetecken, ords böjningsformer och ordklasser. Textuppbyggnad med hjälp av sambandsord.

Beskrivande, förklarande, instruerande och argumenterande texter, till exempel faktatexter, arbetsbeskrivningar, reklam och insändare. Texternas innehåll, uppbyggnad och typiska språkliga drag.

Ord, symboler och begrepp som används för att uttrycka känslor, kunskaper och åsikter. Ords och begrepps nyanser och värdeladdning.

Skillnader i språkanvändning beroende på vem man skriver till och med vilket syfte, till exempel skillnader mellan att skriva ett personligt sms, ett inlägg i sociala medier och att skriva en faktatext.

Eleven kan skriva olika slags texter med begripligt innehåll, i huvudsak fungerande struktur och viss språklig variation.

Genom att kombinera text med olika estetiska uttryck så att de samspelar på ett i huvudsak fungerande sätt kan eleven förtydliga, förstärka och levandegöra sina texters budskap.

Dessutom kan eleven ge enkla omdömen om texters innehåll och språk och utifrån respons bearbeta texter mot ökad tydlighet och kvalitet på ett i huvudsak fungerande sätt.

Matriser i planeringen

Innehåller inga matriser

Uppgifter

Innehåller inga uppgifter