Skolbanken Logo
Skolbanken

Årskurs:

F - 6

Modersmål kinesiska F-6

Enheten för flerspråkighet grundskola, Uppsala · Senast uppdaterad: 16 mars 2022

Eleven ska lära sig om Pinyin och kunna sätt Pinyin på kinesiska tecken . Tecken uttala med stöd av Pinyin; Eleven lära sig att skriva kinesiska tecken Och skriver tecken i rätt ordning och använder tecken i olika sammanhang . Läser olika rim , ramsor, barns dikter och olika texter av läroböcker från "Zhong wen "1 till med "Zhongwen "6 . Lära sig skapa egna meningar och kort enkel texten .

Pinyin 

Pinyin  är ett system för uttal till ett latinsk alfabet och  befinner sig i  fyra tonerna för talade  språket.

Detta området  kommer att behandlas 

  • Kinesisk alfabetet (Pinyin): 21 Konsonanter och 24 vokaler.
  • Sätt ihop en "Pinyin"
  • Uttalar "Pinyin" med de fyra olika tonerna.

Tecken , ord och mening

Kinesiska tecken är det skriftsystem som använder i skriftlig . Många av kinesiska tecken innehåller ett element som anknyter till tecknets betydelse .

 Detta området  kommer att behandlas

       * Vad ett kinesiska tecken innehåll

       * Hur skriver man kinesiska tecken med rätt ordning

       * Ord och begrepp för att uttrycka känslor, kunskaper och åsikter.

       * Synonymer och motsatsord.

Ramsor  , sagor och Barn dikter ,texter

Att läsa olika rim och ramsor, sagor och texter från kinesisk kultur, tradition och högtider,  Eleverna   lära sig nya ord, steg för steg . Förstår och tolka olika texter av läroböcker.

 Kinesiska uttal, betoning satsmelodi i jämförelse med svenska.

 

 


Läroplanskopplingar

Samtala, lyssna, ställa frågor samt framföra egna tankar, åsikter och argument om olika områden, till exempel etiska frågor och vardagliga händelser.

Digitala verktyg och medier för kommunikation.

Ord och begrepp som uttrycker behov, känslor, kunskaper och åsikter. Hur ord och yttranden kan uppfattas av och påverka en själv och andra.

Skapande genom olika estetiska uttrycksformer, till exempel lek, bild, musik, dans och drama.

Olika material, redskap och tekniker för att skapa och uttrycka sig.

Tolka och samtala om olika estetiska uttryck.

Digitala verktyg för framställning av olika estetiska uttryck.

Olika sätt att utforska företeelser och samband i natur, teknik och samhälle, till exempel genom samtal, studiebesök och digitala medier. Hur företeelser och samband kan beskrivas, till exempel med ord och bilder.

Initiera, organisera och delta i lekar av olika slag.

Matriser i planeringen

Innehåller inga matriser

Uppgifter

Innehåller inga uppgifter

Varför Skolbanken?

Alla delar med alla

Planeringar i Unikum

Vem driver Skolbanken och varför?

Vem äger materialet?

Hjälp och support

Academy

FAQ

Ge oss feedback