Skolbanken Logo
Skolbanken

Kurser:

SAMSAM01a2

BF19 Delmoment 2: Politiska ideologier, v. 11-14

Lindengymnasiet, Katrineholm · Senast uppdaterad: 31 mars 2022

Under det här arbetsområdet kommer du att få jobba med politiska ideologier

 

Material från genomgångarna;

 

Här är UPPGIFTEN

 

PLANERING 

 

Vecka

 

Torsdag

 

Fredag

 

Läxor/Kom ihåg

 

10

 

Introduktion

- Vad kan ni sen tidigare? Länk

 

11

- Genomgång - De tre huvudideologierna, höger-vänster samt GAL-TAN 

 

 

Jobba i grupp och gör tidslinje över en ideologis historia

 

 

12

Fortsättning med tidslinjen

 

Förbereda debatt

 

Genomför debatt

 

 

13

Förbered muntlig presentation

 

Förbered muntlig presentation

(Mathilda inte på plats, vikarie kommer meddelas)

 

 

14

Förbered muntlig presentation Spela in muntlig presentation

 

       
     

 

 

 

 

 

  


Läroplanskopplingar

Innehåller inga läroplanspunkter

Matriser i planeringen
Samhällskunskap 1a2 - politiska ideologier
Uppgifter
Politiska ideologier