Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

Engelska

·

Årskurs:

8

Heroes

Långsjöskolan, Norrtälje · Senast uppdaterad: 16 mars 2022

You are going to give a presentation on your hero. We will discuss what makes a good presentation and you will get a few lessons to prepare it.

Instructions can be found on this link: https://edunorrtalje-my.sharepoint.com/:o:/g/personal/96rolj26_norrtalje_se/EnuicMpGc79Gn-iWrDnuxeIBv9Wo6uGjlNvUfvMf8u4A5Q

Arbetsområde/innehåll

Efter detta arbetsområde är målet att du ska kunna:

- göra en powerpointpresentation på engelska om en person som du ser som din hjälte

- beskriva en person samt berätta på vilket sätt personen ses som en hjälte för dig

- beskriva hur du i din tur kan inspirera andra människor tack vare din hjälte

 

 

Planering v. 11-15

Week 11 (lesson Wednesday)

- What makes a good presentation? Discussion.

- Decide on a hero

- Watch videos to get tips for a good presentation

 

Week 12 (lesson Tuesday)

- Watch videos to get tips for a good presentation

- Start preparing presentation (see assignment "Heroes")

 

Week 13

- prepare presentations (see assignment "Heroes")

 

Week 14

- present in small groups

- grammar (arbetshäfte)

 

Week 15

- grammar

 

Material

- Korta filmer med tips på hur man ger en bra presentation samt diskussioner i klassen

- ipad 

- grammatikhäfte

 

 

Bedömning

 

Du bedöms på din muntliga presentation som genomförs vecka 14 (ev 15 beroende på hur många vi hinner varje lektion)


Läroplanskopplingar

formulera sig och kommunicera i tal och skrift,

använda språkliga strategier för att förstå och göra sig förstådda,

anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang, och

Aktuella och för eleverna välbekanta ämnesområden.

Åsikter, erfarenheter, känslor och framtidsplaner.

Muntliga och skriftliga instruktioner och beskrivningar.

Olika former av samtal, dialoger, intervjuer och muntliga framställningar.

Olika sätt att bearbeta egna framställningar för att variera, tydliggöra, precisera och anpassa dem efter deras syften.

Samtal och diskussioner samt argumentation.

Matriser i planeringen
Presentation
Uppgifter
English: oral presentation heroes

Hjälp och support

Academy

FAQ

Ge oss feedback