Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

Teknik

·

Årskurs:

4

Bygga en kulbana

Gunnesboskolan, Lunds för- och grundskolor · Senast uppdaterad: 21 mars 2022

Tänk, planera, klura och bygg - en kulbana. Med hjälp av olika material ska ni förflytta en kula längs en bana, med både uppförbackar och nerförbackar, och kanske till och med en loop? Låt fantasin flöda och pröva vad som fungerar.

Syfte - förmågor och kunskaper som ska utvecklas

Du får möjlighet att utveckla följande förmågor:

- använda din kreativitet och planera ett arbete utifrån dina egna idéer 

- genomföra din plan i ett konstruktionsarbete

- värdera dina lösningar och ompröva/utveckla dem under arbetet för att få en bättre och mer hållfast konstruktion

- resonera om ditt arbete och om ditt resultat

- dokumentera (skiss, film, foto etc)

- förståelse för friktion och gravitation i konkreta situationer

- förståelse för olika materials egenskaper och hållfasthet

Bedömning - vad och hur

 Se matris för bedömning av konstruktionsarbetet.

Jag kommer även att i samtalen lyssna på din förståelse av gravitation och friktion, samt hur du resonerar om lämpliga material för bygget.

Undervisning och arbetsformer

Under en dag kommer du att få genomföra arbetet "kulbana" i grupp med kamrater. 

Ni ska planera och bygga en kulbana som fungerar från start till mål. Det ska finnas lite "hinder" på vägen, t.ex. en uppförbacke, en loop eller ett hål i banan. 

Under tiden som ni bygger ska ni fundera över om det finns andra och bättre lösningar för er bana och ni ska dokumentera arbetet genom att fotografera under tiden. 

När banan är klar ska ni filma kulans väg och berätta om vad som vad svårt och hur ni hanterade de problem som uppstod. 

Alla elever i gruppen ska vara delaktiga i båda arbetet, samtalen och dokumentationen. 

Till ert arbete finns eget samlat material, papper, kartong, maskeringstejp och lite annat material samt verktyg.


Läroplanskopplingar

identifiera problem och behov som kan lösas med teknik och utarbeta förslag till lösningar,

använda teknikområdets begrepp och uttrycksformer,

Vardagliga föremål som består av rörliga delar och hur de rörliga delarna är sammanfogade med hjälp av olika mekanismer för att överföra och förstärka krafter.

Vanliga material, till exempel trä, glas och betong, och deras egenskaper samt användning i hållfasta och stabila konstruktioner.

Ord och begrepp för att benämna och samtala om tekniska lösningar.

Egna konstruktioner med tillämpningar av hållfasta och stabila strukturer, mekanismer och elektriska kopplingar, i form av fysiska och digitala modeller.

Dokumentation i form av skisser med förklarande ord och begrepp, symboler och måttangivelser samt fysiska och digitala modeller.

Eleven kan genomföra mycket enkla teknikutvecklings- och konstruktionsarbeten genom att systematiskt pröva och ompröva möjliga idéer till lösningar samt utforma välutvecklade fysiska eller digitala modeller.

Under arbetsprocessen formulerar och väljer eleven handlingsalternativ som leder framåt.

Eleven gör välutvecklade dokumentationer av arbetet med skisser, modeller eller texter där intentionen i arbetet är väl synliggjord.

Matriser i planeringen
Konstruktionsarbete
Uppgifter

Innehåller inga uppgifter

Hjälp och support

Academy

FAQ

Ge oss feedback