Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

Moderna språk - språkval

·

Årskurs:

9

Un viaje al mundo hispanohablante

Fristadskolan 7-9, Borås Grundskola · Senast uppdaterad: 22 mars 2022

Under några veckor arbetar ni i mindre grupper om ett spansktalande land i Latinamerika.

Países en América Latina

Ni arbetar i mindre grupper (2-3 personer) med spansktalande länder i Latinamerika. Arbetet består av både en skriftlig och en muntlig del.

 

Skriftligt:

Denna del delas upp i två - den ena är en gruppinlämning och den andra en enskild.

1. Gruppinlämningen är ett gemensamt jobb där ni i gruppen får dela upp jobbet själva. Ni ska göra en plansch om ert land. Skriv på spanska. Försök att formulera er med ord ni kan och inte bara kopiera från google translate. Det är denna produktion som utgör grunden för den muntliga redovisning ni ska göra tillsammans.

Följande punkter kan ni ha med:

- Var landet ligger (visa på karta) och hur stort det är (jämför med Sverige)

- Huvudstad - invånarantal, var det ligger osv.

- Antal invånare (jämför med Sverige)

- Valuta

- Flaggan

- Två sevärdheter - använd er av bilder och karta (för att visa var det ligger)

- Två kändisar - varför är de kända, vad gör de?

- Natur och djurliv

- Klimat och väder

- Viktig industri/produktion

- Något om kulturen - speciella danser, konst, kläder, mat, musik

- Bilder från landet - berätta var bilderna kommer ifrån och varför ni väljer att visa just dessa. 

 

 

 

2. Den enskilda inlämningen består av två delar

A. Den första är att du skriver ett vykort från det landet du har jobbat med. Låtsas att du har varit på semester och besökt landet, och beskriv din resa.  

B. Den andra delen är en kort reflektion, dels på uppgiften och dels på hur arbetet i gruppen har gått. Denna delen ska göras sist i arbetet, när de andra delarna är klara.

 

Den muntliga delen:

Här berättar ni om landet (på spanska!) och använder er av den fakta som ni tagit fram om landet. Ni kan välja mellan att redovisa i klassen, bara för mig eller att filma och lämna in.

 

Förslag på länder ni kan jobba med:

Argentina

Panama

Ecuador

Cuba

Dominikanska Republiken

Colombia

Bolivia

Costa Rica

Mexiko

Peru

Chile

Venezuela


Läroplanskopplingar

förstå och tolka innehållet i talat språk och olika slags texter,

formulera sig och kommunicera i tal och skrift,

använda språkliga strategier för att förstå och göra sig förstådda,

anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang, och

reflektera över livsvillkor, samhällsfrågor och kulturella företeelser i olika sammanhang och delar av världen där språket används.

Vardagliga situationer, intressen, personer, platser, aktiviteter och händelser.

Vardagsliv, levnadssätt och sociala relationer i olika sammanhang och områden där språket används.

Muntlig och skriftlig information, till exempel reklam, tidtabeller och notiser.

Olika sätt att söka och välja texter och talat språk från Internet och andra medier.

Språkliga företeelser som uttal, intonation, grammatiska strukturer, stavning och interpunktion i det språk som eleverna möter.

Hur olika formuleringar används för att inleda och avsluta olika typer av framställningar och samtal.

Presentationer, instruktioner, meddelanden, berättelser och beskrivningar i sammanhängande tal och skrift.

Språkliga företeelser för att förtydliga och berika kommunikationen som uttal och intonation, stavning och interpunktion, artighetsfraser och andra fasta språkliga uttryck samt grammatiska strukturer.

Matriser i planeringen
Un viaje al mundo hispánico
Uppgifter

Innehåller inga uppgifter

Hjälp och support

Academy

FAQ

Ge oss feedback