Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

Biologi

·

Årskurs:

5

Biologi åk 5 vt -22 Människokroppen 5A

Kärna skola, Linköping · Senast uppdaterad: 19 juni 2023

Under detta arbetsområde kommer vi lära oss om människokroppen. Du kommer lära dig flera begrepp samt processer som sker i kroppen t.ex. matspjälkningen, andningen och blodets cirkulation. Du kommer få kunskaper om hur bl.a. hjärtat, musklerna och skelettet fungerar. Vi börjar med den minsta enheten, cellen. Innehållet i detta område är viktigt för att du ska få en förståelse och intresse för människokroppen och hur den fungerar. Genom en ökad förståelse ska du också kunna ta ställning i frågor som rör hälsa.

Det här ska du visa att du kan:

 • Berätta om cellen, kroppens minsta byggsten och kunna ge exempel på olika typer av celler och deras funktioner.
 • Förklara cellandning (förbränning).
 • Olika organs namn, utseende och placering (t ex huden, rörelseorgan, andningsorgan, cirkulationsorgan, matspjälkningsorgan, hjärna och nerver).
 • Förklara hur organen fungerar och samverkar i några av kroppens olika organsystem (t ex matspjälkningen, andningssystemet, hjärtat och blodomloppet samt nervsystemet).

 • Beskriva några vanliga sjukdomar och hur de kan förebyggas/behandlas
 • Reflektera kring frågor som rör hälsa med hjälp av dina kunskaper om människokroppen.

För att lära dig kommer du att:

 • Se på filmer.
 • Läsa olika texter, titta på modeller och bilder.
 • Samtala och diskutera.
 • Anteckna och svara på frågor skriftligt, enskilt eller i grupp.
 • Få göra experiment med kroppen.
 • Träna på olika begrepp inom området.
 • Skriva texter om kroppens olika system.

Du visar vad du kan när:

 • Du söker och hittar information från olika källor.
 • Du deltar aktivt i olika diskussioner (i liten grupp/helklass).
 • Du svarar på olika uppgifter/läxförhör/tester.
 • Du redovisa muntligt/skriftligt hur olika organ fungerar.
 • Du tar ställning i frågor som rör hälsa.

Läroplanskopplingar

använda kunskaper i biologi för att granska information, kommunicera och ta ställning i frågor som rör hälsa, naturbruk och ekologisk hållbarhet,

använda biologins begrepp, modeller och teorier för att beskriva och förklara biologiska samband i människokroppen, naturen och samhället.

Hur den psykiska och fysiska hälsan påverkas av sömn, kost, motion, sociala relationer och beroendeframkallande medel. Några vanliga sjukdomar och hur de kan förebyggas och behandlas.

Människans organsystem. Organens namn, utseende, placering, funktion och samverkan.

Eleven har grundläggande kunskaper om biologiska sammanhang och visar det genom att ge exempel på och beskriva dessa med viss användning av biologins begrepp.

I enkla och till viss del underbyggda resonemang om hälsa, sjukdom och pubertet kan eleven relatera till några samband i människokroppen.

Matriser i planeringen
Kroppen
Uppgifter

Innehåller inga uppgifter

Hjälp och support

Academy

FAQ

Ge oss feedback